Artalk.cz

Meranie času

Judit Flóra Schuller sa dlhodobo venuje rodinnému archívu a histórii. Na výstave s názvom Following the Thoughts of Others v priestoroch The Július Koller Society završuje svoj dlhoročný umelecký výskum. Barbora Komarová uvádza, že ide o výstavu, kde sa pracuje s archívom vo veľmi všeobecnej, až abstraktnej rovine, a to nám otvára nové možnosti, ako pristupovať k minulosti, a aj ako ju spracovávať.  

Meranie času

Ako naložiť s pozostalosťou – nielen materiálnou, ale aj tou mentálnou, ktorá nám ostane po našich predkoch? Ako sa vysporiadať s tradovanými rodinnými naratívmi a nakopenými plnými škatuľami? Môžeme veriť týmto – už toľkokrát prerozprávaným a prepísaným – príbehom či predmetom, ktoré nám ich majú dokladovať? Takýmto témam rekonštruovania minulosti a nazerania na archívy sa venuje maďarská umelkyňa Judit Flóra Schuller vo svojej aktuálnej výstave Following the Thoughts of Others, ktorá bude trvať už len do konca týždňa v bratislavskej The Július Koller Society. 

Výstava pozostáva z niekoľkých objektových diel, fotografií a zápiskov venujúcich sa rodinnému archívu po starom otcovi umelkyne. Autorka sa touto témou zaoberá už dlhšie, preto môžeme na výstave vidieť aj diela staršieho dáta, a to od roku 2015. Projekt niesol v minulosti názov Memory Theater, pričom výstava v Bratislave je jeho zavŕšením a uzavretím.

Podľa slov autorky a kurátorky výstave dominuje forma kruhu – objavuje sa nielen vo viacerých dielach, ale aj v samotnej inštalácii. S kruhom tu pracujú nielen ako s geometrickým tvarom, ale tiež ako s metaforou prepojenosti, cyklickosti a opakovania. Za jedno z najzaujímavejších diel považujem práve kruhový rodokmeň s názvom Family Tree. In the growing of loving wounds (2020), náčrt ktorého našla Schuller v archíve a ktorý schematicky (bez mien) vyryla do mramorového objektu. Nejde teda o zvyčajné zakreslenie generácií jedného rodu do lineárnej štruktúry rozkonáreného stromu, ale do kruhovej štruktúry, podobnej letokruhom. V rámci nej môžeme jednu rodinu vnímať ako entitu uzavretú samu do seba, no zároveň ako entitu nekonečne sa zväčšujúcu do minulosti a prepájajúcu osudy jej členov a členiek. 

Zaujímavý prístup k rodinnému archívu tiež predstavuje séria fotografií Archive Boxes Void (2017), kde Schuller pracuje priamo s kopou škatúľ naukladaných na seba. Je to záznam performance, v rámci ktorého autorka túto kopu obkresľuje kriedou a následne sa ku kresbe primeriava. Schuller tu doslova svojím telom meria nahromadený čas a po odstránení krabíc sama do tejto uplynutej histórie „vchádza“

Judit Flóra Schuller prostredníctvom výstavy (a jej názvu) „naznačuje, že by sme si mali konečne priznať nemožnosť skutočnej rekonštrukcie života našich predkov. Výstava sa od hľadania nejakého druhu pravdy či skutočnosti odkláňa k zisteniu, že naša jediná možnosť je sledovať pomocou fikcie a predstavivosti tieto myšlienky iných a nechať sa nimi na tejto ceste viesť.“ Na rozdiel od mnohých iných výstav reflektujúcich (najmä rodinný) archív nás autorka nezaplavuje detailmi svojej súkromnej histórie, konkrétnymi príbehmi členov a členiek rodiny, ku ktorým sa ako externí pozorovatelia aj tak nevieme vztiahnuť. Rodinný archív ako taký zovšeobecňuje, usporadúva a abstrahuje jeho obsah až do takej miery, že z neho na viacerých miestach ostáva len forma, útržky, ktoré sú nám však blízke a ktoré môžeme nájsť aj v našich rodinách. Prostredníctvom rôznych prevedení abstrahovaného archívu nám tiež sprostredkúva spôsoby, ako pristupovať k tým našim, ako ich vnímať a „čítať“ – nielen ako plné škatule, prerozprávané príbehy či dávno zabudnuté predmety, ale aj ako kruhové spoločenstvá šíriace sa a prepojené do hlbokej minulosti. 


Judit Flóra Schuller: Following the Thoughts of Others / kurátorka: Flóra Gadó / The Július Koller Society / Nová Cvernovka, Bratislava /
1. 5. – 13. 6. 2021

Foto: The Július Koller Society, Leontína Berková
(Fotoreport si môžete k výstave si môžete pozrieť tu.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *