Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Zasuk: Je třeba odbourat mýtus, že umění není práce

Členové a členky slovinského odborového svazu Zasuk mluví v rozhovoru o práci a organizování v umění a kultuře, o boření běžných mýtů a o vyjednávacích pravomocích, které máme. Rozhovor vedla Ivana Rumanová. Důvody, proč vznikají odbory pro kulturní pracovníky na volné noze, jsou snad až příliš zřejmé na to, abychom

Pytliaci a svalovci. O možnostiach odborového organizovania sa

Existuje cesta ven z prekérních pracovních podmínek kulturních pracovníků a pracovnic? Jsme vůbec ještě schopni a schopné takové solidarity, která je potřebná ke kolektivnímu vyjednávání? Ivana Rumanová se ve svém podrobném a obsáhlém komentáři věnuje překážkám, které stát a zákony kladou do cesty pracujícím, kteří se chtějí organizovat za lepší

Prekérní pojem prekarity

Tento týden vyjde na Artalku několik textů, které se věnují tématu organizování na kulturní scéně. Podíváme se na vývoj pracovních podmínek v neoliberalismu, na překážky, které znesnadňují sebeorganizování pracujících, ale také na konkrétní příklady odborových svazů, které usilují o mezioborovou spolupráci. Začínáme komentářem od sociologa Petra Mezihoráka, který se podrobněji

Silné kontrapunkty a provokatívne kontrapozície v mumok-u

Ústredným koncepčným princípom výstavy mixed up with others before we even begin vo viedenskom mumok-u je hybridnosť. Na výstave dochádza k prepojeniam na viacerých úrovniach. K inštitucionálnym z hľadiska rôznych zbierok a priestorov, osobným z hľadiska umelcov a umelkýň. Napriek diskurzívnym presahom do všetkých horúcich tém súčasného umenia však ide

PODCAST Továrna na kulturu 5: Zuzana Došeková

Pokračování podcastové série Továrna na kulturu rozvíjí téma, kterého jsme se již dotkli v minulých dílech – totiž to, jak lokální kulturní politiky v Česku a na Slovensku (ne)souvisí s agendou Evropské unie. Naší další hostkou je Zuzana Došeková ze slovenského ministerstva kultury, která je součástí expertní skupiny na úrovni

Anatomie současné melancholie

V nových prostorech PLATO se otevřel již druhý cyklus výstav. Jedna z nich nese název Měli nás za živé a prchali s křikem, a podle recenzenta Martina Drábka vypovídá nejen o současném melancholickém stavu světa, ale také o ideové a institucionální pozici tohoto ostravského centra současného umění. Anatomie současné melancholie

Zastávka je na znamenie

V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici aktuálne prebieha skupinová výstava Seniorlinka, ktorá zrkadlí medzigeneračné strety. Prezentované diela umelecky spracúvajú podnety z rodinného prostredia a vypovedajú o senioroch a seniorkách. Text Marianny Mlynárčikovej má osobný rozmer a výstavu hodnotí pozitívne, ale zároveň uvažuje, či je formát tematickej výstavy ešte postačujúci a či už

Váhání ve vězeňské cele

Galerie HYB4 v budově Kampusu Hybernská v Praze vystavuje pod názvem Dno den výsledky uměleckého projektu Lenky Tyrpeklové, který přibližuje problémy českého vězeňství. Autorka se zde pokouší nahlédnout do reálného života za vězeňskými zdmi, ale také uvažuje o širších okolnostech tohoto způsobu trestání. Váhání ve vězeňské cele Česká republika je