Artalk.cz

Nejnovější články
Inzerce

Architektura (skoro) všem

Další z nových stálých expozic v Národní galerii, Architektura všem, otevřela v polovině prosince 2022 a zaměřuje se na prezentaci sbírky NGP. Ladislav Zikmund-Lender se v recenzi zaměřuje na to, co na ochozu Veletržního paláce najdeme, i na to, co zde nakonec chybí, a kriticky se zamýšlí také nad celkovou koncepcí. Architektura

Z Matfyzu do galérie

Hoci je momentálne v centre mediálnej pozornosti rekonštrukcia dostavby Slovenskej národnej galérie, Vladimír Dedeček v Bratislave koncom 70. rokov 20. storočia realizoval i budovy Matematicko-fyzikálnej a Prírodovedeckej fakulty UK. Damas Gruska, ktorý v jednej z nich dlhé roky pracuje, ponúka komparatívny pohľad nielen na samotné stavby, ale i na inštitúcie,

We are all well

Čo znamená otvoriť budovu galérie, ktorá bola zavretá 21 rokov? Navyše v čase ekonomickej, ekologickej a energetickej krízy. Čo v galérii potom vlastne v takejto situácii vystaviť? Má zostať prázdna? Ak nie sú adekvátne prostriedky na prevádzku a vytváranie programu, možno by sme mali tento status/fakt prijať a otvoriť tieto

Príprava stálej expozície je najkolektívnejší galerijný šport

Diela, ktoré uvidíme v dlhodobej expozícii úžitkového umenia a dizajnu, vyberala kurátorka Viera Kleinová. Koncepcia, ktorú pripravili s Janou Švantnerovou, je založená na dialógu, nie chronológii či kunsthistorických témach. Priestor, kde bude expozícia umiestnená, je síce malý, ale do budúcnosti umožňuje jednotlivé celky optimálne vymieňať, aktualizovať a inovovať, hovorí Viera

Sponzor je dôležitý, ale nesupluje štát

Rozhovor s Luciou Gregorovou Stach, ktorá koncipuje expozíciu moderného a súčasného umenia v Dedečkovom Premostení, pripravila Gabriela Kisová. V rozhovore sa okrem samotnej koncepcie rozprávali aj o akvizičnej politike Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá aktuálne viac-menej závisí len od súkromného sektora, čo do veľkej miery formuje zbierku SNG a následne

Staré umenie v novej galérii 

Na konci minulého roka Slovenská národná galéria (po)otvorila svoj nový galerijný areál po 21 rokoch. V rámci jedného víkendu postupne behom troch dní slávnostne privítala najvyššiu politickú reprezentáciu, umeleckú obec a verejnosť. Rozhovorom Petra Megyešiho s vedúcim kurátorom zbierok starého umenia Dušanom Buranom otvárame sériu textov o galérii. Jednotlivé rozhovory

Čtyři linky komiksu nestačí

Linky komiksu hledají spojení napříč košatou sítí vzájemných inspirací, ale nacházejí opět zejména Rychlé šípy a Káju Saudka. O výstavě v Západočeské galerii v Plzni píše historik a publicista Ivan Loginov. Čtyři linky komiksu nestačí Jak uvádějí autoři výstavy Eva Bendová a Václav Šlajch, název odkazuje ke grafickým prvkům typickým pro komiksy,

Konec dějin umění: Zemřel Hans Belting

Na počátku ledna zemřel Hans Belting (1935–2023). Požádali jsme proto Milenu Bartlovou, aby se za životem a myšlením významného historka umění ohlédla a popsala důležitou roli, kterou měl v rámci metodologie a dějin umění. Konec dějin umění: zemřel Hans Belting Použít v nekrologu charakteristiku „jeden z několika vůbec nejvýznamnějších historiků