Artalk.cz

Prohlášení ministerstva kultury k odvolání Adama Budaka z NGP

Odvolání Adama Budaka z funkce v Národní galerii Praha vyvolalo mezi odbornou i širší veřejností silnou vlnu rozhořčení, otevřený dopis ministrovi kultury vyjadřující kurátorovi podporu sepsalo také nespočet osobností světové umělecké scény. Publikujeme tiskové prohlášení Ministerstva kultury ČR, které vychází z dnešního setkání ministra kultury Lubomíra Zaorálka s prozatímní ředitelkou Anne–Marií Nedomou a Garanční radou NGP.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek svolal na dnešní den jednání garanční rady Národní galerie v Praze (dále jen NGP), na kterém současná prozatímní generální ředitelka NGP A. – M. Nedoma vysvětlila své kroky týkající se odvolání Adama Budaka z funkce kurátora speciálních projektů NGP.

Informace o odvolání A. Budaka vyvolala u části odborné veřejnosti překvapení a pochybnosti o způsobu, jakým byl odvolán. „Paní generální ředitelce jsem zdůraznil, že jakékoliv budoucí personální změny musí být příště konzultovány s vedením ministerstva kultury. Vytknul jsem jí také způsob, jakým byl Adam Budak odvolán a jak neúplně a nejasně o této záležitosti informovala veřejnost. Nicméně důvody, které mi generální ředitelka k odvolání A. Budaka sdělila, považuji za vážné,“ řekl Lubomír Zaorálek, ministr kultury.

Hlavní argumenty pro odvolání A. Budaka, které dnes uvedla prozatímní generální ředitelka NGP ministrovi kultury a garanční radě NGP:

  • Nepředložil výstavní radě NGP ke schválení jediný vlastní realizovatelný projekt na rok 2020, i přesto, že byl vyzván, aby tak učinil.
  • Služební cesty bez jasného účelu a přínosu pro NGP, spojené s extrémními cestovními výdaji. Velká část těchto výdajů dle GŘ NGP jen volně nebo vůbec nesouvisela s projekty, které měl v NGP na starost.
  • Nestandardní postup a plnění u licenčních smluv s umělci a autory. Obvykle umělci v prestžních galeriích a nekomerčních muzeích vystavují bez nároku na honorář. A. Budak bez ohledu na tuto zvyklost vyplácel některým vystavovaným umělcům, jejichž výstavy si prosadil, vysoké honoráře za vytvoření díla a vystavení v NGP, přesto tato díla nepatří do majetku NGP a ta s ním není oprávněna dále nakládat.
  • Přehnané honoráře pro autory textů do katalogů k výstavám. Ačkoliv obvyklý honorář činní 500 korun za normostranu s tím, že je předem domluven rozsah textu, neboť obojí se významně podílí na nákladech publikace, v případě honorářů autorů dojednaných A. Budakem činily tyto až 70 euro za normostranu, aniž by byl dopředu domluvený rozsah textů. Honoráře bez určení minimálního počtu stran tak činily 1500 – 2000 EUR (např. publikace k výstavám Grosse, Dokoupila, Lassnig či Hanzlové).
  • Budak při nástupu do NGP podepsal prohlášení, že nevykonává žádnou jinou výdělečnou činnost, ačkoliv jí později prokazatelně vykonával. Tím porušoval příkaz GŘ NGP (vydaný 31.7.2014), který ukládá zaměstnancům NGP vyžádat si písemný souhlas od NGP, pakliže vykonávají výdělečnou činnost i pro jiné subjekty.
  • NGP získala zprávu americké Transparency International, která uvádí, že A. Budak zkreslil vědomě svou předešlou praxi, její délku a důvody zániku pracovního poměru. Ve svém životopise uvedl, že v Hirshhorn Museum and Sculpture Garden/Smithsonian ve Washingtonu DC pracoval dva roky (2011-2013), ačkoliv byl ve skutečnosti muzeem propuštěn na hodinu po 11 měsících. Důvody předčasného ukončení pracovního poměru byly například: zneužívání finančních prostředků poskytnutých organizací nejen na cestovní výdaje, kdy se primárně zabýval vlastními/osobními a komerčními aktivitami, nikoliv projekty, na něž byly prostředky určeny. Jeho okamžité propuštění z Hirshhorn Museum schválil tajemník Smithsonian pro umění Richard Kurin za hrubé porušení etických a profesionálních pravidel, a tím byl A. Budak de facto vyloučen z instiucionálního prostředí v USA.

Adam Budak byl v roce 2014 jmenován do funkce hlavního kurátora NGP. Tato funkce byla posléze bývalým generálním ředitelem NGP Jiřím Fajtem zrušena (2018) a pro A. Budaka bylo uměle vytvořeno nové místo – kurátor speciálních projektů. Dle již dříve zveřejněného vyjádření Jiřího Fajta nezvládl Adam Budak předešlou činnost šéfurátora, na kterou byl původně najat, nedokázal si v instituci získat autoritu mezi kurátory, jeho výstavní projekty byly často provázeny vztahovými konflikty. Výjimkou nebylo ani to, že se výstavy rušily.

V současné době běží Adamu Budakovi v NGP dvouměsíční výpovědní doba (do 31. 1. 2020) – dle zákoníku práce. A. – M. Nedoma ministrovi kultury i garanční radě zdůraznila, že odchodem A. Budaka nedojde k ohrožení žádného z projektů současného umění v NGP.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *