Artalk.cz

Grand Prix Architektů získaly kontroverzní projekty

Vítězem Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu pro rok 2022 je Kunsthalle Praha od Jana Schindlera, Ludvíka Seka a Zuzany Drahotové z Schindler Seko Architekti. Spolu s komplexem Bořislavka, který byl oceněn v kategorii Urbanismus, se jedná o dva výrazné projekty financované úspěšnými českými podnikateli. Jak si všímá ve zprávě ze světa Petra Lexová, oba dva projekty přitom vzbuzují kontroverze.

Původní novoklasicistní Zengerova transformační stanice v Praze na Klárově od architekta Viléma Kvasničky byla postavena v letech 1930–1932 a sloužila pro napájení pražských tramvají. Budovu, která dlouhodobě nesloužila původnímu účelu, získali v roce 2015 manželé Petr a Pavla Pudilovi skrze nadaci The Pudil Family Foundation. Ta vznikla o rok dříve, kdy manželé do nadace vložili svoji rozsáhlou sbírku maleb, kreseb a grafik 20. a 21. století. Původní budovu trafostanice nechali přestavět pro účely galerie, která měla sloužit k prezentaci jejich kolekce a pořádání pravidelných výstav. Jak informuje Forbes, samotná investice vyšla i s připočtením nákladů na koupi domu na osm set milionů korun.

Kunsthalle Praha se veřejnosti otevřela letos v únoru. Samotné zahájení provozu už od začátku doprovázel masivní mediální zájem i diskuse nad transformací celého objektu a nad etikou financování umění. Kritika směřovala především k Petru Pudilovi, který díky prodeji podílu bývalého státního podniku Mostecká uhelná v roce 2010 získal značný finanční kapitál. Řada dalších kritiků v činnosti nadace spatřovala formu artwashingu, kdy skrze filantropické aktivity Pudil očišťuje své podnikatelské aktivity spojené s oblastí průmyslu zhoršující klimatickou krizi (na ekologickou vizitku budovy Kunsthalle se můžete podívat zde). Zároveň se od začátku diskutovalo o vlivu soukromých výstavních institucí na výtvarnou scénu. Tomuto tématu se mimo jiné věnovaly i Anežka Bartlová a Anna Remešová v rozsáhlém komentáři pro Artalk.

Otázka financování a „privatizace kultury“ však není jediným tématem spojeným s Kunsthalle Praha. Jak si podrobně všímají i Jan Zikmund a Jakub Potůček v říjnovém Art Antiques nebo ve svém textu pro Archiweb Kateřina Tobišková, diskutabilní je i samotná rekonstrukce památkově chráněné technické budovy.

Zpočátku avizovaná citlivá rekonstrukce historické budovy vzbudila vlnu kritiky už v roce 2018, kdy samotná rekonstrukce probíhala v rozporu s původním plánem. Jak zmiňují autoři textu pro Art Antiques: „Celá budova byla během krátké doby až na obvodové zdi a zadní část se schodištěm zbořena.“ Přitom šlo o kulturní památku a celá rekonstrukce byla schválena Národním památkovým úřadem. Jak píše Kateřina Tobišková, inspekce odborníků z Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT jen potvrdila, že byl dům „namísto rekonstrukce spíše demolován“.

Památková inspekce situaci komentovala, že práce nejsou plně v souladu se zájmy památkové péče, ale jsou úměrné stavu budovy. Tedy především s ohledem na stav interiérů, které byly tvořeny s použitím hlinitanových cementů, hojně užívaných ve 30. až 50. letech. Ty se po letech často drolily a musely být pro špatný stav budovy odstraněny. Z původní hmoty tak byla zachována pouze fasáda budovy a nárožní část objektu spolu se třemi sanovanými pilíři v západním průčelí. Jak uvádí Potůček se Zikmundem, byly přitom podle analýzy hlinitanové cementy použity pouze v zadním traktu a v jednom venkovním nosném sloupu. Dalším uváděným důvodem vybagrování parcely byla vysoká míra kontaminace, kterou šlo podle autorů rovněž řešit citlivěji, podle zkušeností jiných příkladů konverzí z minulých let. Je tedy pravděpodobné, že pro investora a architekty bylo snazší pro výstavní účely komplikovaný vnitřní prostor zcela odstranit a přebudovat.

Do devětadvacátého ročníku Grand Prix Architektů se letos přihlásilo 255 projektů. Odborná porota výjimečně vedle hlavních cen udělila i sedm čestných uznání „s ohledem na vysokou kvalitu přihlášených projektů“ (více zde). V soutěži letos uspěly hned dva projekty financované tuzemskými miliardáři. Vedle samotné Kunsthalle Praha, za kterou stojí již zmíněný Petr Pudil, spolumajitel investiční skupiny PBD, zvítězilo v kategorii Urbanismus Bořislavka Centrum. Rozsáhlý kancelářsko-obchodní komplex nechal vybudovat druhý nejbohatší Čech Karel Komárek a stavba se stala sídlem firem z jeho skupiny KKCG Real Estate Group. Projekt Bořislavky za více než 3,5 miliardy korun je dosud největším počinem Komárkovy finanční skupiny. Za celým komplexem stojí architekti z ateliéru Aulík Fišer Architekti, kteří areál nechali zkrášlit dílem Na horu Federica Díaze. KKCG je navíc také generálním partnerem letošního Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu. Toto spojení se samotnou organizací soutěže vzbuzuje otázky, do jaké míry mohla být soutěž nestranná.

Komentáře

    • Radomira Sedláková

    Ponecháme-li stranou majetkové vztahy, tak Centrum Bořislavka je kontroverzní především svým architektonickým pojetím. Na rozdíl od staveb, které duo Aulík Fišer vytvořili na Brumlovce, tohle je neskutečné monstrum, kterému je zcela jedno, kde stojí. Možná by se někomu z Evropské třídy mohlo zdát nápadité (pokud si neuvědomí jeho měřítko), ale ta stavba je otočena také do ulice Kladenské, a tam je to bezohlednost zcela nevídaná. Stavbě je zcela jedno, že tam stojí obytné domy nějakého měřítka, domy, které historicky vytvořily příjemné prostředí (kdysi jim velmi pomohlo, když bylo rozhodnuto, že hlavní tepnou se stane dnešní Evropská, a Kladenská se díky tomu stala příjemnou obytnou ulicí). Vysoká zeď, obtížně prostupná, nad ní se vznáší rozmanitě tvarované objekty, přičemž logika (ale i estetiky) jejich tvarování je jen obtížně pochopitelná.
    Jako třešnička na dortu nepříjemností jsou odrazy slunečních paprsků do oken domů v Kladenské ulici.
    Srovnání Brumlovky a Bořislavky ukazuje na nezanedbatelnou úlohu investora. Stejně jako na to, že stavba svého investora velmi dobře vystihuje…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *