Artalk.cz

TZ: Vykopávky v Postpost Gallery

Magdaléna Šťastníková, Barbora Lexová, Anna Rusínová / Vykopávky / kurátorka: Viktória Pardovičová / Postpost Gallery / Brno / 1.8.- 31.8. 2022

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy VYKOPÁVKY, ktorá zároveň uzatvára aktuálny blok výstavných projektov v Postpost gallery. Skupinová inštalácia zoskupenia Magdaléna Šťastníková, Barbora Lexová a Anna Rusínová je ich prvou spoločnou prezentáciou. Autorky tu rozvíjajú témy detstva či intimity, no zároveň apelujú na problematiku vystavovania (sa) a marketingovo orientované naratívy prestupujúce kontext súčasnosti.

Otvorenie sa uskutoční v pondelok 1.8. 2022 na Orlí 22 v Brne, od 18.00 hod. Výstava bude prístupná  každý deň, v čase 9-22 hod a potrvá do 31.8.2022. Okrem úvodných slov a prezentácie site-specific projektu, za účasti autoriek, bude počas večera taktiež predstavený ďalší pripravovaný program a smerovanie galérie.

MAGDALÉNA ŠŤASTNÍKOVÁ, BARBORA LEXOVÁ A ANNA RUSÍNOVÁ sa venujú prevažne autorskému šperku, práci s objektom a kovom či textilom. Svoju voľnú tvorbu i design konfrontujú s ekologickými aspektmi materiálov či intimitou ľudských identít a telesnosti, modifikovaných v prostredí online. Autorky zároveň spája štúdium na pražskej UMPRUM. V inštalácii Vykopávky pracujú  s fúziou remesla, designu a voľného umenia, spolu s teoretickými naratívmi seba prezentácie i prezentácie tvorby (umeleckých diel) vo vitríne. Výstava vo vrstvách vizualizuje myšlienkové návraty (vykopávky) detstva a jeho imaginárnej ľahkosti i snov, kontrastujúcich so spomienkami či melanchóliou, ktorá vzniká na pozadí existenciálnych kríz, výziev a očakávaní, prítomných v spoločnosti.

Projekt je realizovaný s podporou FF MUNI a kavárny Spolek.

Text: Viktória Pardovičová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *