Artalk.cz

TS: Patrik Ševčík v Záhorskej galérii Jána Mudrocha

Patrik Ševčík: Kríza / kurátor: Róbert Makar / Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici / Senec / 28. 1. – 5. 6. 2022 

Vystavujúci autor: Patrik Ševčík
Názov výstavy: Kríza
Kurátor: Róbert Makar
Sprístupnenie výstavy: 28.01.2022 (piatok) od 13.00 hod.
Miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3
Trvanie výstavy: 28.01. (piatok) – 5.06. 2022 (nedeľa)

Patrik Ševčík prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch akejkoľvek spoločenskej krízy. Neónový nápis svojim obsahom redefinuje diskusiu o predtuche morálnej mizérie prítomnej v emocionálnom zvládaní reakcií na hodnotenia morálky a morálnych kompetencií. Je to proces, keď vizuálny podnet podporí v divákovi upevňovanie morálnych postojov a vnímavý návštevník  si môže obnoviť svoj seba-obraz.

Svetelný nápis MORAL MISERY vťahuje do významovej roviny celý priestor Galérie nad schodiskom. Schody dostavajú význam zúčastneného objektu. Majú výpovednú hodnotu a sú priamou súčasťou diela. Je to situácia – pozícia rekontextualizácie priestoru pri používaní autentických tvorivých princípov.

Svojou činnosťou Patrik Ševčík dokazuje, že má priamy kontakt s diskurzívnym myslením, teoretizujúcimi či filozofujúcimi konštrukciami a kritickým myslením podporeným zaujímavo, systematicky a dlhodobo kultivovanou erudíciou. Je to činnosť, ktorú tiež nazývame ako konceptuálne ucelené pôsobenie na vizuálnej scéne.

Tematicky reaguje na súčasnú komplikovanú a premenlivú situáciu globalizovaného sveta a uvedomovanej bezprecedentnej krízy, v ktorej sa zneisťujú zaužívané hodnoty, pojmy a hranice kategórií. Jeho tvorbu možno chápať ako spochybňovanie predstavy o možnosti komplexného ovládnutia prostredia cez jeho opis a kategorizáciu.

Všadeprítomné zneisťovanie našej reality je téma, ktorou sa Ševčík zaoberá od počiatku svojej tvorby. Kriticky a naliehavo sa vyjadruje k našej civilizácii, poukazuje na mnohé chyby v systéme, kde nežijeme v izolácii, ale žijeme v previazanosti.

V druhom – treťom pláne nám Ševčíkove dielo kladie otázku: Akú úlohu zohráva téma katastrofy alebo predtuchy, že by sa niečo také mohlo stať v tvorivom živote? Dá sa povedať že zánik a blízkosť problémov v nás aktivuje pozitívne sily, svetelnú energiu a celkovo vitalitu – chuť žiť a zobrazovať?

Svetelný nápis MORAL MISERY v špecifických priestoroch Galérie nad schodiskom provokuje pohyb a protipohyb myslenia o hodnotách a postojoch.

Róbert Makar

doc. Patrik Ševčík, ArtD.
(*1974, Nitra), žije v Banskej Bystrici
Od r. 2009 bol odborným asistentom na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici
Od 2019 je vedúcim Katedry grafiky FVU AU v Banskej Bystrici

Štúdium:
2006–2009 – doktorandské štúdium, Katedra grafiky Doc. I. Benca, AU v BB
2004–2006 – Akadémia Umení, Fakulta výtvarných umení, Katedra grafiky,
Voľné výtvarné umenie
1999–2004 – Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta:
Výtvarná výchova – Pedagogika

Kolektívne výstavy (výber):
2021 – ARCHÉ / Architecture of Universe, GAD Benátky (IT)
2021 – Art Talent Fair, Padova (IT)
2021 – C_Z_S_K_1_3_2_1, Dům umění, Opava
2021 – Trienále umenia knihy, Považská galéria, Martin
2021 – Trienále portrétu, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský MIkuláš
2020 – Malamegi art Lab 17 (IT)
2019 – Podoby slobody, Nitrianska galéria, Nitra
2019 – SCREENING, GASK, Kutná hora, CZ
2019 – GREY ZONE, Elektrownia, Czeladz, Katowice, PL
2019 – 4 GLOBAL PRINT, Aljió-Douro, Portugalsko
2018 – 9th Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko
2018 – Rational vs. Intuitive, Etihad Modern Art Museum, Abu Dhabi

Samostatné výstavy:
2011 – Svedomie, Billboart, GJK, Trnava
2010 – REFLUX, Galerie TIC, Brno, CZ
2009 – Patrik Ševčík Hand made, Nitrianska galéria
2009 – Patrik Ševčík P.S. Galéria Medium, Bratislava
2008 – Patrik Ševčík P.S. Považská galéria umenia, Žilina
2007 – patrik ševčík No.9: What next ´07 /Maribor – Slovinsko/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *