Artalk.cz

TZ: Oľga Paštéková v Dětské galerii Lapidárium v Broumově

Oľga Paštéková / Mezisvěty / kurátor: Radek Wohlmuth / Dětská galerie Lapidárium / Broumov / 8.4. – 5.6. 2022

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 16 hodin bude v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře zahájena výstava Oľgy Paštékové „Mezisvěty“. Kurátorem výstavy, která potrvá do 5. června, je Radek Wohlmuth. Součástí výstavy budou doprovodné programy pro školy i veřejnost.

První zahraniční autorka, která vystavuje v broumovské Dětské galerii Lapidárium, slovenská malířka Oľga Paštéková (1984), se dlouhodobě zabývá tématem udržitelnosti a proměny životního prostředí ve smyslu postupného pronikání původní přírody a kulturního prostoru formovaného civilizačními zásahy. Na to se také soustředí její nový projekt. Jak už naznačuje jeho název Mezisvěty, snaží se zaměřit na místa, která ještě nejsou úplně jasně pojmenovaná a nacházejí se někde mimo tradiční, a především jednoznačné definice vnímání našeho světa.

„Pomocí symbolů a fragmentů „známého“ se snaží uchopit to, co teprve vzniká a rozvíjí se, aby upozornila na proměnlivost všeho kolem a nové situace a vztahy, které mnohdy nečekaným způsobem utvářejí novodobou realitu. Výstava absolventky Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, která studovala i na Akademie der bildenden Künste ve Vídni, sice vychází z malby, ale tradiční obrazové vyjádření posouvá stále více směrem k prostorovým instalacím. Také v tomto případě konstruuje prolínavý imaginární prostor na pomezí interiéru i exteriéru, který kombinuje industriální i přírodní prvky,“ vysvětluje kurátor Radek Wohlmuth a dodává: „Jakkoli má výsledek smyšlený charakter Oľga Paštéková přitom vychází z konkrétních indicií, prožitků, ale i městských areálů, ať se nacházejí v Košicích, Vítkovicích, nebo třeba právě Broumově. Při svém vizuálním přemýšlení se nezaměřuje jen na poměr člověka k proměněné krajině, ale například také na fungování divokých zvířat v průmyslovém terénu a urbánních celcích. Nejde jí přitom o to, hledat rozdíly, ale naopak to, co obě skupiny spojuje. Důležitým pojmem v tomto případě může být i „zabydlení“, tedy spontánní tendence společná lidem i zvířatům budovat i na těch nejnepravděpodobnějších místech zázemí, ať jsou to doupata, chaty nebo dětské bunkry.“

Interaktivní výstava odkrývá dětem a dospělým dva zvláštní světy. „Deti sa na výstave ocitnú vo zvláštnom, ale nie neznámom svete. Pri prechádzke cez rôzne objekty a príbytky zistia –  že ho dobre poznajú. Kto si v detstve nerobil skrýše a bunkre? Je v nich trochu tajomstva a tak blízko k divočine. Malý návštevník bude citlivejšie vnímať vzťah medzi svetom ľudí a zvierat – a takisto medzi našimi prirodzenými prostrediami, ako je mesto a príroda. Pochopí, že tieto dva svety sú iné, ale vôbec nie sú od seba až také vzdialené – že všetci sme súčasťou jedného celku. Jediná cesta je – porozumieť si,“ říká umělkyně Oľga Paštéková.

Výstava potrvá od 8. dubna do 5. června. Pro veřejnost a školní kolektivy chystáme oblíbené autorské workshopy a komentované prohlídky s umělkyní Oľgou Paštékovou, doprovodný program lektorského oddělení, ale i komentované vycházky broumovskou krajinou. Více o výstavě a doprovodných programech: https://www.klasterbroumov.cz/cs/oga-pastekova-mezisvety.

Dětská galerie Lapidárium je otevřená každý den, kromě pondělí: od úterý do pátku 10:00–16:00, v sobotu a v neděli 12:00–16:00.  Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR, Nadačního fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR – ochranného svazu autorského, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *