Artalk.cz

TZ: Veronika Holcová v Altánu Klamovka

Veronika Holcová / Legenda o vodě / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 25. 5. – 30. 6. 2021

Jaro je spjaté s táním ledovců a zurčení potůčků. Je silné svojí ozdravnou energií a očistnou aurou svěžího nového období plného sluneční energie, která s létem každý rok přichází. Současně se v každém z nás každoročně vynořují temné síly, strachy a úzkosti, se kterými jsme se v rámci tradice lidových rituálů různě vypořádávali a stále hledali pozitivní energii. S vodou je spjaté i proutkaření, které u Veroniky Holcové vyvolává silné vzpomínky na jejího otce, který byl proutkařem. Právě tyto vzpomínky se v galerii Altán Klamovka spojily s historií dané budovy neogotického altánu. Traduje se, že zde bylo možné se občerstvit a opláchnout u pramene Praga. V neposlední řadě právě devatenácté století, kdy tato stavba vznikla, bylo typické pro víru zdravých účinků vody. Výstava Legenda o vodě je tedy reflexí těchto inspirativních momentů a poukazuje na osobní mytologii autorky, která souzní s daným místem parku Klamovka.

Veronika Holcová v napojení na místní genius loci prezentuje dva starší obrazy Anima a Společník, které sice pocházejí z jejího kanadského období, ale jsou stále aktuální i v novém výstavním kontextu. Svou silnou vizuální energií se stávají vstupní bránou k očištění od nánosů, které nám minulá pandemická zima připravila. Jsou vstupem do nového začátku, který je však v pozadí strážen temnými silami. Zurčení potůčku nám zde evokuje site-specific instalace, která diváky navádí modro-červenou stuhou k odhalení brány do duše, kterou můžeme chápat jako pramen života. Autorka nám tak otevírá cestu na pouť do snových krajin, ale současně v nás tříbí vizuální bystrost a přemýšlení nad uměním, které poskytuje prostor pro zklidnění a mentální očistu. Pojďme se plně ponořit do tradic proutkaření a návštěvu výstavy Veroniky Holcové spojit s pokusem o proutkaření v parku Klamovka a pomyslně se propojit s našimi předky!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *