Artalk.cz

do 10. 6. 2021 / Open call pre vizuálne umenie ART OF FJÚŽN

Open call pre vizuálne umenie ART OF FJÚŽN: Ukážme svet, ktorý máme doma / Nadácia Milana Šimečku / do 10. 6. 2021

Ukážme svet, ktorý máme doma

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje open call pre vizuálne umenie ART OF FJÚŽN.

Témou je – počas pandémie stále aktuálny – Svet, ktorý máme doma. Práce je možné prihlasovať do 10. júna 2021, pričom tie najlepšie budú vystavené počas 16. ročníka festivalu [fjúžn] v septembri 2021 a tiež uverejnené vo festivalovom magazíne. 

„Téma migrácie a integrácie cudzincov ešte stále rozdeľuje slovenskú spoločnosť. Počúvame názory, že cudzinci ohrozujú našu kultúru, že nám berú prácu, že nie sú prínosom pre našu krajinu. Mnohí a mnohé dokonca osobne nepoznajú žiadnych migrantov či utečencov,” popisuje aktuálnu situáciu na Slovensku riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Nina Galanská.

Na Slovensku pritom dnes žije už vyše 150-tisíc cudzincov a cudziniek. Sú našimi susedkami, kolegami, priateľkami či dokonca rodinnými príslušníkmi. Tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto krajiny a prispievajú k rozvoju slovenskej spoločnosti. Predstavujú svet, ktorý máme doma. Slovensko vždy bolo a vždy bude multikultúrnou krajinou. A práve národnostné, etnické a náboženské menšiny, staré i tie nové, ju robia pestrejšou a bohatšou.

„Zámerom výzvy ART OF FJÚŽN je objavovať prejavy rozmanitosti v každodennom živote Slovenska. Obraz o migrácii často určujú najmä politici a migračná karta sa vyťahuje ako politická agenda s prímesou strachu a ohrozenia. Predstavte si, že dostanete do rúk takúto „migračnú kartu“ vy a môžete nanovo nastaviť pravidlá hry,” hovorí šéfredaktorka webu fjuzn.sk Anna Jacková o prístupe k súťaži.

Autori a autorky môžu prihlásiť práce z celého spektra vizuálneho umenia. Podmienkou je, aby zachytávali stretávanie, prenikanie a miešanie rôznych kultúr, interkultúrne spolužitie či kultúrnu diverzitu Slovenska.

„Aby sme sa rozvíjali a posúvali ďalej, potrebujeme žiť v otvorenej a rôznorodej spoločnosti. Pravé rozmanitosť a mnohonárodnosť nám pomôžu si uvedomiť vzájomné kvality či hodnoty, priniesť toleranciu a otvorený dialóg. Preto je táto súťaž nesmierne dôležitá, umenie nám približuje dôležité témy okolo nás oveľa viac. Dúfam preto, že sa do súťaže dostane veľa prác. Odporúčam všetkým umelkyniam a umelcom, aby sa nebáli experimentovať, používať rôzne techniky a pozerať na tému zo širšieho kontextu,” dodáva predsedníčka odbornej poroty Olja Triaška Stefanović.

Víťazné práce, ktoré získajú ceny v hodnote 100 až 500 eur, vyberie odborná porota v zložení: vizuálna umelkyňa Olja Triaška Stefanović, umelecká kritička Lenka Kukurová, novinárka Anna Jacková, grafický dizajnér Mykola Kovalenko a fotograf Piotr Gąska. Okrem toho organizátori udelia aj Cenu verejnosti.

Všetky informácie o súťaži môžu nájsť záujemcovia a záujemkyne na stránke www.festival.fjuzn.sk/artoffjuzn. V prípade otázok sa môžu obrátiť na tím festivalu [fjúžn].

Open call ART OF FJÚŽN organizuje Nadácia Milana Šimečku, pričom ho z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Zároveň je financovaný aj v rámci projektu s názvom „EMCA – Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít“ financovaného z Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe.

O Nadácii Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku nesie meno významného československého disidenta, filozofa a spisovateľa Milana Šimečku (1930 – 1990). Od svojho vzniku v roku 1991 vzdelávame a podporujeme komunity aj jednotlivcov. V programe Vedieť nestačí učíme žiakov a pedagogičky, ako reagovať na rozmanitosť v školách aj spoločnosti, a angažujeme sa

v postojovom vzdelávaní. V programe [fjúžn] prostredníctvom kultúrnych a komunitných aktivít dávame ľuďom priestor spoznať rozmanitosť. V programe Spoločnosť pre všetkých podporujeme rozvoj súdržných komunít, ktoré dokážu zohľadňovať potreby a záujmy ľudí z rôznych prostredí. Viac informácií nájdete na webe: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/

O programe [fjúžn]

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal

jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí, či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. [fjúžn] dáva hlas cudzincom, migrantom a utečencom; prezentuje kultúru a život nových menšín; vytvára príležitosti na stretávanie; ukazuje rozmanitosť Slovenska; scitlivuje verejnosť; búra predsudky a spája. Aktivitami chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka…to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom programu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *