Artalk.cz

16. 4. 2021 / MK SR hľadá pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby nové vedenie

Ministerstvo kultúry hľadá pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) nové vedenie / Ministerstvo kultúry SR / do 16. 4. 2021

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) dnes vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV. Riadi sa pravidlami novej smernice MK SR  o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. apríla 2021. Cieľom MK SR ako zriaďovateľa je, aby ÚĽUV s novým vedením pokračovalo v realizácii svojich základných činností (uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby a remesiel s dôrazom na tie zanikajúce, sprístupňovanie tradičných vedomostí verejnosti a využívanie tradičných poznatkov v súčasnom umení a dizajne), ale tiež prinášalo inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej umeleckej a remeselnej výrobe a poznatkom v nadväznosti na súčasné trendy v kultúre (rozvoj kreatívneho priemyslu, online predaj).

Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky sa v svojich projektoch rozvoja a riadenia majú zamerať na ÚĽUV ako priestor pre jedinečné živé stretnutia s tradičnou ľudovou umeleckou výrobou, ale aj jej presahom do súčasného umenia a dizajnu. ÚĽUV má byť otvorenou inštitúciou pre remeselníkov a remeselníčky, odbornú i laickú verejnosť, umelcov, umelkyne, dizajnérov a dizajnérky. Súčasne má reagovať na aktuálne dianie a trendy v kultúre a spolupracovať s partnermi z oblasti svojho pôsobenia, vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť. MK SR od nového vedenia očakáva stabilizovanie personálnej situácie v organizácii, efektívne využívanie vlastných pracovníkov a priaznivé, tvorivé a kolegiálne pracovné prostredie. Jeho úlohou bude aj návrh riešenia umiestnenia a modernizácie Múzea ľudovej umeleckej výroby a efektívneho a kreatívneho využitia priestoru v Bratislave. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je potrebné, aby budúci štatutár alebo štatutárka ÚĽUV prinášal alebo prinášala inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať ľudovú umeleckú výrobu a zaistia jej dostupnosť pre široké spektrum záujemcov a záujemkýň. Rovnako sa očakáva predloženie vízie efektívneho, progresívneho a udržateľného financovania inštitúcie, jej činností, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.

ÚĽUV bolo založené v roku 1945. Tvoria ho Úsek generálneho riaditeľa, Úsek ekonomiky a hospodárskej správy, Úsek marketingu, Múzeum ÚĽUV, Úsek výchovy a vzdelávania (Regionálne centrum remesiel Bratislava, Regionálne centrum remesiel Banská Bystrica, Regionálne centrum remesiel Košice), Úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu (odbyt). Zároveň prevádzkuje 5 predajní. Poslaním organizácie je uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby s možnosťou prezentácie aj v zahraničí a plnenie funkcie celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby. Do výsledku tohto výberového konania, najdlhšie však do 30. júna 2021, je dočasne poverená vedením ÚĽUV Mgr. Eva Ševčíková.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *