Artalk.cz

TZ: Vyšla nová kniha o následovnících Adolfa Loose

Světoznámý brněnský rodák Adolf Loos, jehož odkaz je živý dodnes, ovlivnil několik generací architektů. Když roku 1911 ohlásil svůj odchod z vídeňské Akademie výtvarných umění Otto Wagner, obrátili se jeho studenti na Adolfa Loose s přáním, aby se ucházel o uvolněné místo. Loos místo toho založil vlastní soukromou školu, otevřenou pro pravidelné i mimořádné posluchače. Někteří z těchto následovníků se později stali Loosovými blízkými spolupracovníky. Další byli ovlivněni teoretickými pracemi nebo realizacemi tohoto evropského humanisty a architekta. Na území dnešní České republiky se nachází množství staveb, které nezapřou svého inspirátora a učitele. Těmto, ale také nerealizovaným projektům, byla věnována výstava, jejíž katalog je nyní dostupný v knižní podobě.

Publikaci uvádí několik studií, které shrnují dosavadní výzkum v poznávání staveb Adolfa Loose i jeho následovníků na území Čech, Moravy a Slezska, mapují dějiny soukromé architektonické školy Adolfa Loose a zamýšlí se i nad vývojem a interpretací raumplanu. Zajímavostí je přetištění proslovu, který přednesl architekt Dušan Riedl při otevření první loosovské výstavy v roce 1964 a který se v rukopisné podobě dochoval v knihovně Metodického centra moderní architektury v Brně. Nejpodstatnější část knihy pak uvádí medailonky a popisy staveb architektů, kteří buď absolvovali školu vedenou Adolfem Loosem, nebo s ním přímo spolupracovali.

Následovníci Adolfa Loose, práce v českých zemích

156 stran; ilustrace, anglické resumé, bibliografie a bibliografické odkazy
Vydal: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně
Editoři: Petr Svoboda a Martin Šolc
Autoři textů: Jan Galeta, Alena Havlíková, Vlasta Loutocká, Dušan Riedl, Petr Svoboda, Martin Šolc, Renata Vrabelová, Lubomír Zeman, Ladislav Zikmund-Lender
Recenzenti: Zdeněk Lukeš, Jan Tabor
Vydáno v Brně v roce 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *