Artalk.cz

TZ: Eva Koťátková v Galerii Meet Factory

Eva Koťátková / Rozhovory s monstrem / kurátorka: Tereza Jindrová / Meet Factory / Praha / od 13. 1. 2021

Galerie MeetFactory představuje nový, velkorysý projekt mezinárodně uznávané umělkyně Evy Koťátkové. Výstava s názvem Rozhovory s monstrem má podobu de- a re-konstrukce situací, kdy setkání tzv. majority s jinakostí odhalilo společenské předsudky a mechanismy vylučování. Výstava je od 13. ledna připravena v Galerii MeetFactory k otevření pro veřejnost, jakmile to vládní opatření dovolí.

Výstava Evy Koťátkové Rozhovory s monstrem, kterou pro Galerii MeetFactory společně s umělkyní připravila kurátorka Tereza Jindrová a produkční tým pod vedením Jana Vítka, je dalším výstupem dlouhodobého galerijního projektu Jiné poznání. Tři monumentální a obsahově propojené instalace ukazují spektrum úhlů pohledu na problematiku normativity a s ní spojenou diskriminaci a strach z jinakosti. „Ono monstrum v názvu výstavy Koťátková záměrně přesměrovává od hanlivých konotací s tradičním chápáním ‚monstrozity‘ jako odlišnosti a jako temnou příšeru naopak vykresluje iracionální a společnost prostupující obavu z jiného a neznámého, snahu se vůči němu vybavit obrannými mechanismy a vytěsnit jej na okraj,“ představuje hlavní téma výstavy kurátorka Jindrová.

Od dětství v nás společnost cíleně buduje strach z jiného, neznámého. Na odlišnost není čas, pro systém představuje hrozbu. Jiné je často označováno jako porouchané, neúplné nebo dokonce nemocné, jako něco, co je potřeba opravit nebo dokonce vyřadit z chodu. Odlišný pohyb, gesto nebo zvuk je okamžitě diagnostikován, korigován, léčen. „Imaginace je tolerována pouze jako prostředek snění, ne jako nástroj změny. Jsme učeni jedněm příběhům, zatímco jiné jsou umlčovány, mazány“, říká Koťátková. „Sociální monstrum je ztělesněním našich naučených obav a strachů. Roste, čím víc rostou nerovnosti a útlak, je kolektivním tělem našich emocí. Ve výstavě vypráví, protože nemůže přestat. Má tam svůj pelech, v noci se možná prochází městem a vrací se vždy o něco větší. Promlouvá o tom, jaké to je, když vás označují jako jiné a jaké nečekané podoby na sebe může vzít strach z neznámého.“
Koťátková v Rozhovorech s monstrem využívá veřejně dostupné zdroje i vlastní archiv rozhovorů a svědectví, aby nechala zaznít různé strany, svědky i poškozené. V prostoru evokujícím nedokončenou stavbu chráněného bydlení promlouvají zastánci i odpůrci této stavby ztělesnění obřími hlavami z textilu. V další místnosti se můžeme setkat se samotným „sociálním monstrem” a třetí místnost představuje redakci a současně prostor určený k interakci s diváky, kteří zde mohou zapojit vlastní imaginaci a sestavit alternativní příběhy o začlenění a pospolitosti.

Výstava Rozhovory s monstrem v Galerii MeetFactory, měla být zahájena ve středu 13. ledna a je tak nyní připravena přivítat první návštěvníky, jakmile se znovu otevřou muzea a galerie. Pro aktuální informace o změnách otevírací doby a doprovodných programech sledujte náš web a sociální média.


Foto: Studio Flusser

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *