Artalk.cz

do 28. 8. / Výběrové řízení na pozici asistentky / asistenta Ateliéru architektury AVU

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) výběrové řízení na obsazení místa

ASISTENTKY / ASISTENTA ATELIÉRU ARCHITEKTURY (POD VEDENÍM PROF. MIROSLAVA ŠIKA)

Kvalifikační předpoklady: 

 • vysokoškolské vzdělání v oboru
 • vlastní umělecká praxe
 • organizační schopnosti
 • aktivní zájem o obor
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 • morální bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti (vše stačí zaslat elektronicky): 

 • jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • portfolio
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výběrové řízení proběhne distanční formou v průběhu září 2020.

Předpokládaný nástup: říjen 2020

Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0 nebo dohodou. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 28. srpna 2020 e-mailem na adresu: eva.ellingerova@avu.cz. V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektora, AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *