Artalk.cz

TZ: Bude mít Brno UdrŽITELNÝ územní plán?

Bude mít Brno UdrŽITELNÝ územní plán? / Brno / 28. 5. 2020

NESEHNUTÍ dnes zahájilo kampaň UdrŽITELNÉ Brno. Nabízí v ní sadu opatření pro nový územní plán města. Ta mají podpořit ochranu zeleně, pěší a cyklistickou dopravu, využití veřejného prostoru, hospodaření s dešťovou vodou a dostupnost malých obchodů. Veřejnost může prostřednictvím webu udrzitelnebrno.cz poslat připomínku k Návrhu územního plánu města Brna nebo vyzvat radní, aby se o tato opatření zasadili.

Zveřejněný návrh nového územního plánu Brna podle NESEHNUTÍ nedostatečně reaguje na klimatickou krizi. Proto k němu ve spolupráci s odborníky a odbornicemi připravilo balíček opatření, která zlepší prostředí pro život v Brně a zároveň umožní městu snížit emise skleníkových plynů. Jedním ze spolupracujících odborníků je urbanista Petr Klápště, který říká: „Návrh územního plánu je v řadě věcí v českém prostředí pokrokový, ale vzhledem k závažnosti stavu klimatu potřebujeme jít ještě dál. Nejdůležitější je jednoznačněji podpořit modrozelenou infrastrukturu, která pomáhá zvlhčit a zchladit město v létě – zelené plochy, stromy a také ozeleněné střechy.“ Další odborník, oponent Karel Havliš dodává: „V tezích územního plánu nejsou nijak zohledněny globální problémy planety – klimatické změny, nedostatek vody či sucho.“

„Územní plán by měl mnohem více chránit stávající zeleň, zároveň přicházíme s možnostmi, jak při nové výstavbě výrazně podpořit instalace zelených střech, zelených fasád nebo výsadbu stromů. Navrhli jsme i principy, které by motivovaly k přírodě blízkému hospodaření s dešťovou vodou na veřejných prostranstvích v rozvojových územích,“ vypočítává konkrétní návrhy kampaně UdrŽITELNÉ Brno Anika Chalupská z NESEHNUTÍ.

„Územní plán by měl podpořit rozvoj rozmanitější sítě malých obchodů, které budou lidem dobře dostupné a nebude do nich nutné jezdit autem. Dále je nezbytné urychlit výstavbu kvalitních cyklostezek, tak, aby spojovaly jednotlivé městské části a bylo možné je pro každodenní dopravu po městě využívat,“ dodává Barbora Kosinová z NESEHNUTÍ.

Další návrhy směřují ke kvalitě venkovního prostředí a ochlazování města v době sucha a letních veder. Ode dneška může kdokoli až do konce června podat úřadu pomocí stránek udrzitelnebrno.cz připomínku a také zaslat členům Rady města zodpovědným za územní plánování a životní prostředí výzvu, aby se o zapracování uvedených opatření do územního plánu zasadili. „V následujících týdnech  bude možné prostřednictvím stránek podpořit další neméně důležité návrhy brněnských občanských iniciativ, například těch, které usilují o ochranu zahrádek,“ doplňuje Chalupská.

Pět připomínek k Návrhu územního plánu města Brna, ke kterým se může každý připojit na stránkách udrzitelnebrno.cz:

1. Ochrana zeleně

Zeleň ve městě poskytuje stín, místo k odpočinku a útočiště živočichům, zadržuje vláhu, ochlazuje a čistí vzduch. Návrh ÚPmB podle nás nestanovuje dostatečné zastoupení zeleně v různých typech ploch a ruší malé, ale významné plochy zeleně. Nezajišťuje důslednou ochranu přírodně cenných území a nevytváří dost prostoru pro zeleň v nové zástavbě. Navrhujeme proto opatření, která zajistí ochranu a rozšiřování ploch zeleně a jejich propojování do sítí, podpoří budování zelených střech a fasád a vytvoří prostor pro tzv. modro-zelenou infrastrukturu.

2. Podpora pěší a cyklodopravy

Progresivní města ví, že je potřeba podporovat udržitelné formy městské dopravy, které neznečišťují ovzduší a neprodukují emise CO2. Podle nás by měl proto Návrh ÚPmB ve větší míře usnadňovat výstavbu cyklistické a pěší infrastruktury. Navrhujeme opatření, která podpoří budování bezpečných a pohodlných cyklostezek a zlepší dosažitelnost jednotlivých městských částí pěšky a na kole. Také zajistí výstavbu zařízení pro bezpečné parkování kol v blízkosti klíčových nádraží a konečných tramvají.

3. Hospodaření s dešťovou vodou

Voda je podmínkou života a pro město je nezbytná. Je klíčové udržet ji ve městě, ne ji rychle odvádět pryč kanály. Může se naopak stát lákadlem k aktivitám ve veřejném prostoru a přitom ochlazovat a zavlažovat město. Chceme proto, aby byla do Návrhu ÚPmB doplněna opatření, která zajistí dobré hospodaření s dešťovou vodou, tvorbu vsakovacích ploch u všech typů staveb a na veřejných prostranstvích, budování oddělených systémů kanalizace s možností využití dešťové vody a zadržování dešťové vody ve sběrných nádržích.

4. Veřejný prostor

Kvalitní veřejné prostory nejsou pouze estetickým doplňkem měst, ale místem pro setkávání, sdílení a vzájemné poznávání. V současném Brně jsou však zhusta zabrány parkovacími místy. Aby bylo na ulicích více prostoru pro lidi i zeleň, navrhujeme opatření, která zajistí zřizování parkovacích míst mimo veřejná prostranství. Kde je to vhodné, počet parkovacích míst redukují.

5. Dostupné malé obchody

Pěšky dostupné malé obchody a další služby slouží sousedství lépe než nákupní centra. Ta zabírají krajinu a zvyšují dopravní zátěž. Návrh ÚPmB podle nás výstavbu nových nákupních center nereguluje dostatečně. Navrhujeme proto opatření, která zajistí podporu sítě maloobchodů v dostupné vzdálenosti od bydliště a omezí výstavbu velkých nákupních center.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *