Artalk.cz

TZ: Adéla Janská

Adéla Janská / Dekonstrukce přítomnosti / kurátor: Petr Vaňous / Galerie Vyšehrad / Praha / 4. 6. – 12. 7. 2020

Adéla Janská (nar. 1981 v Olomouci) – studovala v l. 2000-2003 Katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci (nedokončeno) a v l. 2003-2009 absolvovala Akademii umění v Bánské Bystrici (Přípravný ateliér, doc. Klaudia Kosziba; Ateliér současné malby a Ateliér volných malířských disciplín; prof. František Hodonský). Od r. 2013 působí jako vedoucí Ateliéru malby na Střední škole designu a módy v Prostějově. Vystavuje od r. 2013. Mezi důležité projekty, které zařadilo dílo autorky do kontextu současného českého umění, lze jmenovat Příběh dne(s) (2017, Galerie moderního umění v Hradci Králové), Dancing People Are Never Wrong (2018, Chemistry Gallery, Praha), Dialogy (2019, Galerie Kooperativa, Praha) a především výstava Portrét v Čechách pohledem dvou staletí (2019-2020, Pražský hrad – Císařská konírna, Praha). 

DEKONSTRUKCE PŘÍTOMNOSTI 

Adéla Janská patří mezi umělkyně, které se na české umělecké scéně vynořily, aniž by při svém školení prošly běžnými uměleckými centry. Autorka narozená v Olomouci, studovala na Slovensku (Bánská Bystrica), aby se do Olomouce opět vrátila. Vysokou uměleckou školu absolvovala v r. 2009, ale poprvé vystavovala až v r. 2013 (v Rýmařově). Ve stínu umě- leckých metropolí, lze-li o nich takto v našem kontextu vůbec hovořit, přesto vyrostla osobitá malířka se svébytným obsahovým světem a přesvědčivým malířským výrazem. Figuralistce se smyslem pro barvu se daří aktualizovat tradiční formát obrazu a naplňovat ho atmosférou současnosti, ambivalentním pocitem, jehož nositeli jsou rozporuplní jedna- telé a podivní aktéři, kteří vedle své společenské tváře mají i tu skrytou, „odvrácenou“, mefistofelskou. Svými přesvěd- čivými díly se tak Janská přirozeně vřazuje do současných tendencí figurální malby a obohacuje její středoevropský referenční rejstřík a výpovědní potenciál.

Základní výrazovou rovinou autorčiny malby je schopnost uchopit věcnost popisným způsobem, ale zároveň se nepod- řizovat jejímu diktátu. Vnější forma malířské iluze tu nikde není použita samoúčelně. Její role má své konstituční opod- statnění v rámci obrazu jako budovaného celku. Ten bývá vystavěn na výrazových kontrastech mezi popisným detailem a expresivním rámcem, mezi jednotícím monochromem (např. figura) a těkající, rozptylující barevností (rámec). Častá je otevřenost formy a přiznávání její svébytné „tekuté procesuality“, v níž je spatřována samostatná malířská výpovědní hodnota (může asociovat např. plynutí času, psychický stav, stav proměny, opojení, extáze, apod.). Věcný stav figury, její tělesnost, je tu konfrontována s rámcem, který věcností není a ani být nemůže. Čím tedy je? Vždy bude určitou abstrakcí, kterou určuje autor, neboť časoprostor nelze důsledně iluzivně zvěcnit, vždy musí být znovu vymyšlen a zre- konstruován. Provazování či konfrontace figury a místa je deklarací vztahu, který referuje o mnohém, především však o vnitřním světě modelu, o tom skrytém světě emocí a prožitků, který je nahlížen vnějšími atributy, jednáním, postojem, pohybem, gesty, fyziognomií tváře apod. Civilní až banální „povrch“ se tu prolíná s čímsi zastřeným, ambivalentním, temným, možná i latentně násilným, s něčím, co pouze emanuje skrze zobrazované, co ale vyvolává smíšené pocity, často iritující či úzkostné. Je tu sledováno výpovědní rozhraní, v němž se může kdykoliv cokoliv zvrtnout. Prozrazení rozevře skrytost významových stínů a intimita se může okamžitě proměnit ve vulgaritu a pád. Je to způsob velmi dobře fungujícího napětí, malířské dramatizace, která demaskuje jednu z podstatných vlastností současného světa, kterou je pokrytectví a lež.

Do malířské iluze se propisuje zkušenost s novo-mediální fotografickou a digitální vizualitou. Je fascinující pozorovat, jak formát fotografie, byť malířsky interpretovaný, vysílá paměťové či iniciační signály směrem k ontologické zkuše- nosti. Proti této vrstvě „archeologizující“ fotopasti staví autorka uvolněné emoce v gesticky tažených barvách, které se podle potřeby chovají dynamicky, ireálně, extaticky, inverzně, nebo naopak zklidněně, melancholicky, somnambulně. Název výstavy Dekonstrukce přítomnosti cílí jasně na problematický pojem, který je pro výklad jakékoliv zkušenosti zásadní. Co a čím je přítomnost? Je něčím, co je v obraze blíže „rámci“ nežli figuře. A to proto, že tuto „přítomnost“, stejně jako časoprostor, nelze výrazově zvěcnit. Lze se jí dotýkat pouze metaforicky, například inscenací vztahu – figura a místo (prostředí). A právě prostřednictvím této inscenace je možné vizuálně uchopit (dekonstruovat) okamžik, který je vyjmut z plynutí času a lze ho vnímat opakovaně, proustovsky, jako zastavený čas. Obraz tuto magickou schopnost vykazuje. V době, která se neustále zrychluje, je to hodnota, která má budoucnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *