Artalk.cz

Vyjadrenie platformy Stojíme pri kultúre k novému vedeniu MK SR

Vyjadrenie platformy k novému vedeniu Ministerstva kultúry SR / Stojíme pri kultúre / Bratislava 

Vyjadrenie platformy Stojíme pri kultúre k novému vedeniu MK SR

Ako platforma Stojíme pri kultúre sme s pani Milanovou prvýkrát prišli do kontaktu pred pol rokom na Výbore NR SR pre kultúru a médiá, ktorého bola podpredsedníčkou. Vnímali sme u nej úprimný záujem o problémy v kultúre, ako i otvorenosť v komunikácii.

Dnes samozrejme ešte nevieme posúdiť, ako si bude počínať na pozícii ministerky kultúry SR. To určite naznačí aj výber spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorými sa budúca ministerka obklopí na MK SR. Od nášho vzniku kladieme dôraz na to, že otvorená diskusia o umení a kultúre je dôležitá. Cesta k riešeniu mnohých problémov totiž stojí na spoločnej komunikácii, vzájomnej informovanosti a otvorenom dialógu. Dlhodobé podfinancovanie umenia a kultúry, inštitucionálna a legislatívna nestabilita sú problémami rezortu, ktorých riešenie sa periodicky odsúvalo zodpovednými osobami na MK SR. Sme stále presvedčení a presvedčené o tom, že umenie a kultúra majú byť jednou z priorít štátu. Vedenie ministerstva kultúry by malo vytvárať prostredie na spravovanie svojich inštitúcií, ktoré nebude závislé od aktuálnej politickej nominácie. Umenie a kultúra sú príkladom vyspelosti národa a občianskej spoločnosti.

So znepokojením musíme konštatovať, že aktuálna situácia na MK SR bude navyše komplikovaná aj s ohľadom na šírenie koronavírusu. Mimoriadna situácia, v ktorej sa nachádzame, má výrazný ekonomický dosah na kultúru. Dôsledky opatrení  značne ovplyvňujú takmer všetky odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, nielen kultúrne aktivity a inštitúcie, ale aj  jednotlivcov. Vytvorili sme preto dotazník na mapovanie vzniknutých škôd u jednotlivcov a inštitúcií, ktorý by mohol pomôcť novému vedeniu MK SR pri analýze rozsahu škôd a návrhu na ich riešenie. Veríme, že riešenie tejto situácie bude jednou z priorít, ktorými sa bude nová ministerka ihneď zaoberať.

Od nového vedenia MK SR očakávame, že bude kompetentne, citlivo a so záujmom riadiť svoj rezort, spolupracovať s poradnými orgánmi, pracovnými skupinami, kultúrnymi inštitúciami a profesijnými organizáciami a rešpektovať hlasy  odborníkov a odborníčok. Zástupcovia a zástupkyne platformy Stojíme pri kultúre navrhujú budúcej ministerke kultúry osobné stretnutie, prípadne inú alternatívnu online formu stretnutia, na ktorom by s ňou radi a rady prediskutovali aktuálny stav kultúry.
Veríme, že nová ministerka kultúry SR bude zodpovedne stáť pri kultúre.

Platforma Stojíme pri kultúre

www.stojimeprikulture.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *