Artalk.cz

Vyjadrenie platformy Stojíme pri kultúre k novému vedeniu MK SR

Vyjadrenie platformy k novému vedeniu Ministerstva kultúry SR / Stojíme pri kultúre / Bratislava 

Vyjadrenie platformy Stojíme pri kultúre k novému vedeniu MK SR

Ako platforma Stojíme pri kultúre sme s pani Milanovou prvýkrát prišli do kontaktu pred pol rokom na Výbore NR SR pre kultúru a médiá, ktorého bola podpredsedníčkou. Vnímali sme u nej úprimný záujem o problémy v kultúre, ako i otvorenosť v komunikácii.

Dnes samozrejme ešte nevieme posúdiť, ako si bude počínať na pozícii ministerky kultúry SR. To určite naznačí aj výber spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorými sa budúca ministerka obklopí na MK SR. Od nášho vzniku kladieme dôraz na to, že otvorená diskusia o umení a kultúre je dôležitá. Cesta k riešeniu mnohých problémov totiž stojí na spoločnej komunikácii, vzájomnej informovanosti a otvorenom dialógu. Dlhodobé podfinancovanie umenia a kultúry, inštitucionálna a legislatívna nestabilita sú problémami rezortu, ktorých riešenie sa periodicky odsúvalo zodpovednými osobami na MK SR. Sme stále presvedčení a presvedčené o tom, že umenie a kultúra majú byť jednou z priorít štátu. Vedenie ministerstva kultúry by malo vytvárať prostredie na spravovanie svojich inštitúcií, ktoré nebude závislé od aktuálnej politickej nominácie. Umenie a kultúra sú príkladom vyspelosti národa a občianskej spoločnosti.

So znepokojením musíme konštatovať, že aktuálna situácia na MK SR bude navyše komplikovaná aj s ohľadom na šírenie koronavírusu. Mimoriadna situácia, v ktorej sa nachádzame, má výrazný ekonomický dosah na kultúru. Dôsledky opatrení  značne ovplyvňujú takmer všetky odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, nielen kultúrne aktivity a inštitúcie, ale aj  jednotlivcov. Vytvorili sme preto dotazník na mapovanie vzniknutých škôd u jednotlivcov a inštitúcií, ktorý by mohol pomôcť novému vedeniu MK SR pri analýze rozsahu škôd a návrhu na ich riešenie. Veríme, že riešenie tejto situácie bude jednou z priorít, ktorými sa bude nová ministerka ihneď zaoberať.

Od nového vedenia MK SR očakávame, že bude kompetentne, citlivo a so záujmom riadiť svoj rezort, spolupracovať s poradnými orgánmi, pracovnými skupinami, kultúrnymi inštitúciami a profesijnými organizáciami a rešpektovať hlasy  odborníkov a odborníčok. Zástupcovia a zástupkyne platformy Stojíme pri kultúre navrhujú budúcej ministerke kultúry osobné stretnutie, prípadne inú alternatívnu online formu stretnutia, na ktorom by s ňou radi a rady prediskutovali aktuálny stav kultúry.
Veríme, že nová ministerka kultúry SR bude zodpovedne stáť pri kultúre.

Platforma Stojíme pri kultúre

www.stojimeprikulture.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *