Artalk.cz

Prohlášení Aliance galerií současného umění k článku o důvodech výpovědi Adama Budaka

Publikujeme prohlášení Aliance galerií současného umění, jež se vyjadřuje k článku Pavla Vokatého Drahé cesty i večeře? Budak se brání publikovaného dne 27. listopadu 2019 v Lidových novinách.

Aliance galerií současného umění vydává prohlášení k tvrzení, které bylo uvedeno v článku Pavla Vokatého o důvodech výpovědi kurátora Adama Budaka z Národní galerie. Mezi výčtem argumentů, které jsou sepsány v interní zprávě Národní galerie, a ze které novinář cituje, je také uvedeno, že: „Nejméně jedna soukromá galerie v Praze potvrdila, že Adam Budak požádal o 10% provizi za jakýkoli prodej díla od umělce, jehož zastupování galerii zprostředkoval.“

Členové Aliance jsou jednohlasně proti tomuto tvrzení. Žádná ze zastoupených galerií s Adamem Budakem tímto způsobem nespolupracovala, respektive Adam Budak nezprostředkovával prodeje děl galerijních umělců, a to ani za provizi.

Uvedené tvrzení odmítáme, neboť poškozuje naši profesionalitu.

 

Aliance současného umění, z.s.

Členové Aliance:

Richard Bakeš, Berlinskej model

Ondřej Stupal, Centrum a Nadace pro současné umění Praha

Camille Hunt, Katharine Kastner, hunt kastner artworks

Miloslav Vorlíček, lítost

Lucie Drdová, Lucie Drdova Gallery

Filip Polanský, Polansky Gallery

Monika Stone, stone project

Michal Mánek, SVIT

Silvia Van Espen, Zahorian & Van Espen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *