Artalk.cz

Otevřený dopis ministrovi kultury ve věci odvolání Adama Budaka z NGP

V minulém týdnu odvolala dočasná ředitelka Národní galerie Praha Anne-Marie Nedoma šéfkurátora Adama Budaka. Zástupci a zástupkyně současné umělecké scény sepsali otevřený dopis, který je adresovaný ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi.

Vážený pane ministře kultury, 

obracíme se na Vás ve věci ukončení působení pana Adama Budaka v Národní galerii Praha. Po Jiřím Fajtovi a Otto M. Urbanovi se jedná o třetí odchod odborné osobnosti, se kterou se Národní galerie Praha musí vyrovnat. Okolnosti propuštění Adama Budaka jsou přinejmenším kontroverzní a eticky diskutabilní.

Adam Budak je považován za jednoho z největších odborníků ve své profesi. Do ztuhlé a mnoho let zakonzervované státní instituce přinesl určité poslání, otevřel ji lidem, návštěvnost galerie rostla přímo úměrně ke kvalitě mnoha realizovaných projektů, které si získaly lokální i světovou pozornost. Adam Budak byl ke dni 15. 11. 2019 na hodinu propuštěn. Doufáme, že jste si plně vědom toho, že s odchodem Adama Budaka odchází i jeho bohaté vztahy, kontakty, zkušenosti a prestiž, které pro současnou českou výtvarnou scénu měly svůj nezanedbatelný význam.

Generální ředitelka NGP, Ing. Alena Anne-Marie Nedoma, která Budaka odvolala, byla Vámi do funkce jmenována ke dni 26. 9. 2019. Své poslání definovala jako krátkodobé a do jisté míry skryté, protože bude orientováno především na přípravu fungující instituce. 

Odůvodnění propuštění, které paní ředitelka poskytla serveru Aktuálně.cz, je zavádějící a vykonstruované a tímto způsobem realizovaná výpověď osobnosti s tak vysokým renomé jako má Adam Budak pak působí jako jeho účelové odstranění. Zároveň v jejím srovnání s kunsthalle zaznívá vize, ve které chce NGP omezit přítomnost současného umění v programu NGP, stejně jako komunikaci se současnou výtvarnou scénou. To považujeme za velmi nešťastné a tragické, zvláště potom, co Adam Budak konečně dokázal tuto instituci propojit s těmi, kdo konstituují její náplň – s umělci. Je nemyslitelné, aby byla NGP jako jediná největší instituce reprezentující Českou republiku odříznuta od umělců, dalších národních institucí a mezinárodní scény. Ptáme se proto, kolik jiných osobností jako je Adam Budak v této instituci v oblasti současného umění zůstává a jak bude galerie zodpovědně naplňovat program, ke kterému ji její význam zavazuje? 

Jsme přesvědčeni, že kompetence dočasné krizové ředitelky NGP byly překročeny a domníváme se, že byly vědomě zneužity. Vnímáme jako nezodpovědné a neetické činit takto zásadní změny ve výstavním programu galerie a propouštění odborníků na hodinu v krizovém režimu vedení instituce. 

Jsme dále přesvědčeni, že by změny takto vysokých funkcionářů měla provést až řádně zvolený/á ředitel/ka NGP v řádném konkurzním řízení, kde v komisi zasednou skuteční odborníci v oblasti umění.

A ne naposled jsme přesvědčeni, že bychom v našem prostředí měli kultivovat zdravé zaměstnanecké podmínky a spravedlivá procesní řízení.

My, níže podepsaní, Vás vyzýváme k veřejnému vysvětlení celé situace a jejímu narovnání a ke zveřejnění záměrů, personálních změn a programu NGP pro další období. 

Edith Jeřábková, kurátorka a členka sdružení Are / Are-events.org, pedagožka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

David Fesl, umělec

Jan Šerých, umělec a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze

Karina Kottová, kurátorka a ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Mariana Serranová, kurátorka

Marie Lukáčová, umělkyně

Veronika Čechová, kurátorka a členka Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Adéla Brož, umělkyně a členka sdružení Are / Are-events.org 

Pavla Sceranková, umělkyně a pedagožka Akademie výtvarných umění v Praze

Miloslav Vorlíček, kurátor, galerista a spoluzakladatel galerie lítost, Praha

Zuzana Krišková, historička umění a pracovnice Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

Sláva Sobotovičová, umělkyně a pedagožka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Monika Stoneová, galeristka a ředitelka galerie stone projects, Praha

Isabela Grosseová, umělkyně

Lucie Rosenfeldová, umělkyně

Eva Koťátková, umělkyně a členka sdružení Institut úzkosti

Zuzana Blochová, kurátorka, členka sdružení Are / Are-events.org

Jan Nálevka, umělec

Tomáš Vaněk, umělec a rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Barbora Kleinhamplová, umělkyně a členka sdružení Institut úzkosti

Dominik Lang, umělec a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Jiří Kovanda, umělec a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.

Aleksandra Vajd, umělkyně a pedagožka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Matěj Pavlík, umělec

Radek Brousil, umělec

Dušan Zahoranský, umělec, prorektor a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze

Lenka Vítková, umělkyně

Petr Dub, umělec a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze

Michal Mánek, ředitel galerie SVIT, Praha

Václav Janoščík, kurátor, filosof a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze

Valentýna Janů, umělkyně

Jiří Ptáček, kritik umění a kurátor Fotograf Gallery, Praha

Denisa Kujelová, galeristka, Brno

Tomáš Svoboda, umělec a pedagog Akademie výtvarných umění v Praze

Charlotta Kotík, nezávislá kurátorka, bývalá šéfkurátorka moderního a současného umění v Brooklynském muzeu

Dita Lamačová, spolek Bubahof

Katarína Hládeková, umělkyně a pedagožka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Richard Loskot, umělec a pedagog Fakulty umění a architektury v Liberci

Marie Foltýnová, kurátorka Galerie hlavního města Prahy

Alena Kunicová, předsedkyně spolku Skutek

Argišt Alaverdyan, umělec

Anna Litvanová Hulačová, umělkyně

Václav Litvan, umělec

Dagmar Svatošová, historička umění a pracovnice Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

Richard Nikl, umělec

Alžběta Bačíková, umělkyně a vedoucí projektu Artyčok.TV

Jiří Thýn, umělec

Adéla Součková, umělkyně


Tento dopis můžete podepsat i vy zde.

Komentáře

 1. Adam Budak is one of the most profesional curators I have ever worked with. Adam Budak loves and cares about art and the artist as artists !

  • David Bareš

  Myslím, že rozhodnutí je správné. Snad dostane šanci zase někdo jiný.

  • Jiří Hořava

  Pokud je pravda to, co proběhlo sdělovacími prostředky – neodůvodněné utrácení peněz, žádosti různým subjektům o provize (neříkalo se tomu dříve úplatek?) atd., pak plně souhlasím s jeho propuštěním a měla by se záležitostí zabývat i policie. V některých případech jde možná o kriminální činy, ponechám právníkům. Stejně jako v případu Dr. Fajta – všichni se jej zastávají a nikomu nevadí ten plánovaný velkolepý kšeft za 65 milionů s panem Fuxou. To je také v pořádku? A k odbornosti pana Budaka – nepochybuji, že se u nás najdou desítky historiků umění, kteří mimo jiné kvality mají navíc znalosti historie českého umění neskonale větší, než pan Budak.
  A to opravdu nikomu ze signatářů nevadí, že někteří umělci vystavují skoro zdarma a vyvolená pana Budaka Jitka Hanzlová inkasuje půl milionu!!!
  Někteří jsou si rovnější, že?

  • Hana Rousová

  Kdo je http://Janekstrohy.c, když i po opravě koncovky „IP adresa serveru janekstrohy.cz nebyla nalezena“?
  Bez výsledku dopadá na internetu také hledání Janka Strohého.

  • Jiří Hořava

  Odpověď Janku Strohému, nebo tomu, kdo se za tím jménem ukrývá:
  Není pravda, že Adam Budak uvedl v životopisu nepravdivé údaje?
  Nebo není pravda, že byl v U.S.A. na hodinu propuštěn ze zaměstnání pro porušování etických a profesionálních pravidel, stejně jako pro zneužívání finančních prostředků zaměstnavatele?
  A položím rétorickou otázku signatářům petice: Uvědomujete si, že svým podpisem jste vyjádřili stanovisko, že lhát a krást je v pořádku?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *