Artalk.cz

TZ: Diplomky & bakalářky 2019

Diplomky & bakalářky 2019 / UMPRUM / Praha / 15. 6. – 21. 6. 2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se musí opět rozloučit s řadou studentů, kteří uzavírají své studium. Co jim škola dala, co se naučili a jak se během studia vyprofilovali, to je možné vidět na velké přehlídce závěrečných prací DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019.

„Výstavu Diplomky a bakalářky vnímáme jako velké finále celého studia. Výsledek toho, co škola mohla našim studentům během čtyř, dvou nebo šesti let dát. S velkým zájmem sleduji, jak se studenti mění z hledajících talentů ve vyzrálé mladé designéry, architekty, grafiky a výtvarníky. A všem přeji, aby i jejich další tvorba byla stejně úspěšná a ještě lepší,“ říká k přehlídce rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Velmi kvalitních prací se zde sešlo opět mnoho. Řada z nich reagovala na současné společenské hodnoty a problémy, udržitelné chování a ekologii. Vybírat tu nejlepší by bylo nespravedlivé, a proto jen v kostce zmíníme několik zajímavých.  Lenka Juchelková z Ateliéru architektury I se v diplomové práci „Tahle země není pro mladý“ zabývá problematikou sociálního bydlení v hlavním městě. V Ateliéru ilustrace a grafiky se zabývali ekologií, udržitelným životem a útěkem od současných společenských tlaků. Zuzana Bramborová zpracovala knížku „Žížala klade otázky (Zahradničení pro děti i dospělé)“ a David Dolenský „Rufusovu příručku – komického průvodce zálesáka“. Společensky laděné téma měl i Jakub Mendel z Ateliéru průmyslového designu, který se věnoval „Estetické udržitelnosti designu automobilů“ a hledal ideální řešení aut, nejen po stránce estetické, ale i společenské.

Michale Rosa ze stejného ateliéru se odklonil od průmyslového designu a pro UMPRUM, především pro nové studenty, vytvořil informační hru, která napomáhá v orientaci v ateliérech UMPRUM.  Adam Štok z Ateliéru designu nábytku a interiéru vyrobil kolekci stohovatelných židlí „Nyiny Chairs“ za využití technologie hydraulického lisování.

Zmínit bychom také měli diplomanta Kryštofa Strejce z Ateliéru malby a jeho cyklus obrazů „Super Cure“, kde kriticky reaguje na postoje a hodnoty zástupců bohatších vrstev. Jan Kolský z Ateliéru fotografie poukazuje na nový typ práce, který vznikl rozvojem digitálních technologií a není nepodobný práci u pásu. Novými technologiemi a jejich čím dál větším nahrazováním práce člověka se zabývá Lenka Glisníková ve svém projektu Gadget Tools.

Celoateliérové téma řešili například bakaláři ateliéru Produktového designu a jejich tématem byla kůže. Studenti Ateliéru keramiky a porcelánu vytvářeli díla inspirovaná historií ateliéru a jeho pedagogy. Jejich realizace je možné vidět na výstavě Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM v Galerii UM.

Přehlídka Diplomky a Bakalářky 2019 se nesoustředí jen na ateliéry UMPRUM. Mnohé instalace a výstavy jsou k vidění i v různých galeriích a prostorech po celé Praze. Například diplomanti Ateliéru módní tvorby a Ateliéru designu oděvu a obuvi se společně představí na výstavě uTržitelnost v galerii Kvalitář. Jejich práce spojují témata udržitelnosti, odpovědný přístup a vnímání problémů v oblasti textilního průmyslu. Ateliér intermediální konfrontace uspořádal výstavu Curated by us! v galerii HYB4 a premiérové promítání  bakalářských a diplomových prací Ateliéru filmové a televizní grafiky na velkém plátně proběhne v sobotu v kině Ponrepo.

Hlavní část přehlídky DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019 bude k vidění do pátku 21. 6. 2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *