Artalk.cz

Výzva brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna

Brněnské Centrum experimentálního divadla, sdružující Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a nově vznikající studio Terén, v pátek zveřejnilo otevřený dopis vyzývající zastupitele města Brna k vyhlášení takzvané „klimatické nouze“. K výzvě, která reaguje na zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN z října 2018, se připojila řada dalších významných kulturních a uměleckých institucí. Společně apelují na to, aby jihomoravská metropole bezodkladně vytvořila strategický plán směřující k rapidnímu snížení a posléze eliminování emisí skleníkových plynů.

V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu Global warming 1,5 °C, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Musíme ovšem konat okamžitě a důrazně. Řešení jsou však na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města po celém světě (např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim nyní připojilo i Brno.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jeho závěr z října 2018 mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace však ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujícím desetiletí jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout zvlášť závažnému klimatickému rozvratu. Současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu, se musí rychle zastavit a v následujících letech pak musí vývoj prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů tak, aby do roku 2030 klesly nejméně na polovinu a do roku 2050 na nulu. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří splnit, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí působících v Brně, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit a nečinností většiny společnosti. Dovolujeme si proto vznést návrh, aby Zastupitelstvo města Brna vyhlásilo na úrovni města stav klimatické nouze a aby vedení města vytvořilo plán, jak do roku 2030 razantně snížit emise skleníkových plynů. Jsme přesvědčeni, že cíl pro rok 2030 může být ambicióznější, než jak je deklarován v připravovaném brněnském Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu. Dosažení tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by vést k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se spolu s vámi podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Je ovšem nezbytné přejít od textů a vyhlášení k činům. Také Brno a zdejší veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého – proto i my sami vyhlašujeme ochotu zavádět do svých vlastních institucí opatření snižující CO2, motivovat veřejnost vlastním příkladem a samozřejmě také podporovat a uplatňovat další opatření, která město přijme.

Vyzýváme tedy Zastupitelstvo města Brna, aby bezodkladně přijalo naši výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začalo jednat. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informovalo veřejnost. Jde nyní o politickou odvahu aplikovat často nepopulární, ale v zájmu zachování života nutná rozhodnutí. Deklarujeme zároveň, že jsme připraveni být vašimi spojenci v boji proti klimatickému rozvratu.

V Brně 21. 3. 2019

S nadějí

Centrum experimentálního divadla, p.o.
HaDivadlo
Divadlo Husa na provázku
Národní divadlo Brno
Divadlo Feste
Divadlo Líšeň
JAMU
FaVU
Nakladatelství a časopis Host
Galerie Klubovna
4AM / Fórum pro architekturu a média
Bio Sibiř
Moravská zemská knihovna
Kabinet Múz
Artmap
Spolek Skutek
Muzeum romské kultury
Univerzitní kino Scala
Dům umění města Brna
Galerie Umakart
GRAU kllktv
Artalk
Bastl Instruments
D´epog
Vegalité
Moravská galerie v Brně
Jan Melvil Publishing
Galerie OFF/FORMAT
Kulturní centrum Josefa Arnolda
Serial Killer
Brno kulturní, z.s.
Divadlo Polárka
BuranTeatr

Více na webových stránkách kultura-klima-brno.cz


Ilustrační obrázek: Alexey Klyuykov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *