Artalk.cz

Mezinárodní konference k Vídeňské škole dějin umění se uskuteční tento týden v Praze

Ústav dějin umění Akademie věd ČR pořádá ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) mezinárodní konferenci k problematice vlivu Vídeňské školy dějin umění před a po roce 1918. Na konferenci vystoupí téměř 40 řečníků z Evropy i ze Spojených států. Hlavním lákadlem pro veřejnost je plenární přednáška profesora Artura Rosenauera z Vídeňské univerzity na téma: „Die Wiener Schule der Kunstgeschichte – Transformationen, Erinnerungen, Begegnungen, Fragen“, která se koná první den konference, 3. dubna ve 14.15, v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí v Praze.

„Vídeňská škola určovala způsob výzkumu dějin umění v celé střední Evropě do poloviny 20. století a poté skrze své žáky i do druhé poloviny 20. století – tedy i v současných dějinách umění můžeme přemýšlet o vlivu Vídeňské školy, jak byla vytvářena před rokem 1918 a jak se proměňovala po roce 1918,“ říká Tomáš Murár, jeden z organizátorů konference.

Cílem mezinárodní konference je zkoumat vliv Vídeňské školy dějiny umění na utváření výzkumu dějin umění rozvíjeném mimo rakouskou metropoli. Uměleckohistorická metoda Vídeňské školy dějin umění zásadně ovlivnila výzkum dějin umění nejen v rakousko-uherské monarchii (dnešním Rakousku, Česku, Slovinsku, Chorvatsku, Slovensku, Maďarsku), ale v celé střední Evropě, ba i ve Skandinávii, na Ukrajině, v Rusku a Turecku. Konference představuje první pokus tematizovat působení Vídeňské školy dějin v takto širokém mezinárodním kontextu. Stanovenému cíli odpovídá i mezinárodní složení přihlášených účastníků – pocházejí ze všech zemí rozvíjejících metodologii Vídeňské školy dějiny umění (od Švédska přes země střední Evropy až po Rumunsko a Srbsko, od Německa přes Polsko, Ukrajinu až po Rusko a Turecko), dále ze Spojených států a Velké Británie.

Závěry historiků řazených k Vídeňské škole dějin umění se netýkají jen samotných dějin umění, ale jsou relevantní i pro sesterské obory, zvláště estetiku, kulturální studia, mediální studia a orientalistiku. Konference poskytne vhodnou příležitost k rozvoji široce založené mezioborové komunikace.

Příspěvky budou v anglickém a německém jazyce. Na konferenci i plenární přednášky je vstup zdarma.

Spolupracujícím pracovištěm je Katedra estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Partnerem konference je Rakouské kulturní fórum a Národní galerie. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Program celé konference je ke stažení na stránkách ústavu.

https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/the-influence-of-the-vienna-school/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *