Artalk.cz

TZ: Otázka klimatické nouze v pardubické městské galerii GAMPA

Otázka klimatické nouze v pardubické městské galerii GAMPA / Galerie města Pardubice GAMPA / Pardubice / 25. 3. 2019

V pardubické městské galerii GAMPA až do 14. dubna 2019 probíhá výstava Plastic Heart, kterou pro galerii kurátorsky připravila Tereza Záchová. Přehlídka site–specific instalací pětice autorů je první z výstav celoročního cyklu, jehož ústředním tématem a klíčovým slovem je pro rok 2019 pojem resilience. Tento termín je popisován jako schopnost využít otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, společnosti či ekosystému.

Každou z výstav GAMPY tradičně doprovází řada uměleckých i kulturně–vzdělávacích aktivit. Nejinak tomu je i v případě Plastic Heart, kde se program zaměřuje především na ekologická a environmentální témata a ukazuje tak, že ani umění nestojí stranou aktuálního dění.

Ve středu 27. března 2019 se od 19:00 v GAMPĚ představí původem královo–hradecký audiovizuální umělec a pedagog Michal Kindernay. Jeho video–esej zprostředkovává téma exploatace přírodních zdrojů, a to konkrétně vodních toků. Na autorskou projekci a prezentaci naváže diskuse, v níž účast přislíbili zástupci pardubického Východočeského muzea, Východočeské galerie, neziskových galerií Art Space NOV a Fons i zástupce regionální platformy iniciativy Fridays for Future a koordinátor organizace Bea Sea – ochrana oceánů.

Záměr debaty představuje programová ředitelka GAMPY Šárka Zahálková: “V rámci diskuse se společně s hosty zamyslíme, jak mohou mladí lidé, často ještě bez volebního práva, či umělecké a paměťové instituce – muzea a galerie – ovlivňovat celospolečenský environmentální diskurs. Budeme hovořit o tom, co mohou udělat pro naši udržitelnější budoucnost. A co pro ni můžeme udělat my sami.”

V úterý 2. dubna 2019 pak do GAMPY zavítá Tereza Špinková, kurátorka a teoretička, která se dlouhodobě věnuje problematice odpadů v environmentálně–společenské rovině a environmentální etice a politické ekologii ve vztahu k umělecké tvorbě. Její přednáška (od 18:00) se pokusí odpovědět na otázku, jakou roli může umění hrát při komunikaci a řešení klimatické změny. Zaměří se na české prostředí v kontextu zahraničního umění; soustředit se bude především na díla posledního desetiletí. Naznačí možná východiska umělců, kteří s environmentální problematikou ve své tvorbě zacházejí a pokusí se vymezit s tím související pojmy.

Mladá švédka Greta Thunberg byla nedávno nominována na Nobelovu cenu míru. Její aktivistický postoj vyburcoval nejmladší generaci lidí téměř po celém světě. K apelu klimatické nouze, adresovaném především politickým reprezentacím států, krajů i měst, se v Praze přidalo také několik desítek kulturních a uměleckých organizací. I v pardubické GAMPĚ ukazujeme, že umění není jen dekorace, že dokáže být pozitivním hybatelem celospolečenských změn.

PLASTIC HEART / Juliana Höschlová (CZ), Rudolf Samohejl (CZ/B), David Vojtuš (CZ), Natalia Trejbalová (IT), Mia Goyette (USA/GER)
15. 2. – 14. 4. 2019
Kurátorka: Tereza Záchová

DOPROVODNÝ PROGRAM:

středa 27. 3. 2019 / 19:00 ~ KONCERT & PROJEKCE & DISKUSE
Michal Kindernay: Transformations / Vapors / Melanosis / Audiovizuální performance o vodě a její exploataci. Čeká vás zážitek stejně tak hluboký a tmavý jako špinavá voda unikající z elektrárny. Na performance naváže diskuse.

úterý 2. 4. 2019 / 18:00 ~ PŘEDNÁŠKA
Tereza Špinková: Umění a ekologie / Co to znamená (a může vůbec existovat) ekologické umění?

čtvrtek 4. 4. 2019 / 17:00 ~ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA &  PŘEDNÁŠKA
Tereza Záchová: kurátorská komentovaná prohlídka & přednáška / Povídání o konceptu výstavy, jednotlivých autorech a dílech a o zahraničních ekologických uměleckých centrech, s nimiž má kurátorka vlastní zkušenost.

středa 10. 4. 2019 / 19:00 ~ ČTENÍ / Vstupné: 50 Kč
Miroslav Černý: Silou psů / Autorské čtení spisovatele, básníka, jazykovědce a anglisty, který se zabývá problematikou vymírání menšinových jazyků.

sobota 13. 4. – neděle 14. 4. 2019 / 10:00–16:00 ~ WORKSHOP / Vstupné: 300 Kč, studenti: 150 Kč
Natália Trejbalová: Miniaturní světy / Autorská dvoudenní dílna, která se zaměří na tvorbu filmových scén miniaturních rozměrů. Max. počet účastníků: 10 osob, na workshop je potřebná předchozí registrace (sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722)

neděle 14. 4. 2019 / 19:00 ~ KONCERT ~ DERNISÁŽ
Bellagio Bellagio (IT) / Dernisážový koncert a performance Natálie Trejbalové a Mattea Nobile, spolupracující dvojice usazené v italském Miláně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *