Artalk.cz

Festival súčasného umenia DOM vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov! (do 26. 4. 2019)

Festival súčasného umenia DOM vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov a umelecké združenia na prihlásenie umeleckých projektov k téme piateho ročníku festivalu DOM 2019 AutoCorrect! / do 26. 4. 2019

Čo pre nás v súčasnosti znamenajú pojmy korektnosť a slušnosť? Ako môžu v dnešnej spoločnosti tieto základné sociálne elementy upevniť svoje nenahraditeľné miesto? Čo môžeme spraviť, aby naše názory neboli korigované automaticky (autocorrect), ako nám to ponúkajú aplikácie na smartfónoch, tabletoch a počítačoch? Prečo je čoraz problematickejšie vnímanie správ a informácií z masmédií bežným divákom a jeho (ne)schopnosť rozlišovať medzi korektnou informáciou, zavádzaním a podvedomou manipuláciou?

DOM 2019 hľadá odpovede na otázky, prostredníctvom ktorých sa zameriava na problematiku informovanosti v spoločnosti a na manipulatívne ideologické zásahy do formovania verejnej mienky. Prečo? Pretože Millenials si zvykli na diskusiu a dialóg vedený prevažne na sociálnych sieťach a inteligentné chatboty nám dnes ponúkajú jednoduché úkony prijatia tzv. „lajkovanej“ pravdy alebo „post-pravdy“. Podujatie DOM 2019 AutoCorrect sa prostredníctvom vizuálneho umenia, workshopov, performance a prednášok snaží zmapovať a pochopiť podoby manipulácie s informáciami a informačné vojny. Nosnou témou festivalu je však slušnosť a korektné vzťahy, ktorých absenciu v dnešných dňoch stále pociťujeme.

K zaslaným projektom pripojte:

vyplnený prihlasovací formulár (na stiahnutie na www.festivaldom.com), koncepciu/ideu, technický popis a vizualizáciu diela, špecifiká a technické požiadavky na inštaláciu, CV a portfólio autora/autorov

Čo vám vieme poskytnúť:

výstavný priestor v Novej Cvernovke, čiastočné technické vybavenie (bude špecifikované pri konkrétnych požiadavkách na techniku), asistenciu pri inštalácii, tlač a distribúciu pozvánok, plagátov a katalógov k výstave, PR výstavy na sociálnych sieťach a v tlačených médiách, honorár pre jedného z autorov, ktorého vyberie artistic jury (Martina Ivičič, Marianna Brinzová, Dano Dida)

Podmienky:

Výzva sa vzťahuje na slovenských aj zahraničných profesionálnych umelcov, študentov a absolventov vysokých škôl s umeleckým a umenovedným zameraním bez obmedzenia veku. Výzva sa neobmedzuje na konkrétne médiá, sme otvorení všetkým umeleckým formám.

Termín uzávierky výzvy: 26. 4. 2019

Vaše príspevky zasielajte na: info.festivaldom@gmail.com

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní začiatkom mája 2019.

Termín a miesto konania festivalu DOM 2019 AutoCorrect: 30. 5. – 12. 6. 2019, Nová Cvernovka, Bratislava

Viac informácií, prihlasovací formulár a pôdorys výstavného priestoru nájdete na: www.festivaldom.com

O festivale:

Festival DOM každoročne zhmotňuje myšlienku „diela otvoreného miestu“ v podobe skupinovej výstavy vizuálneho umenia so sprievodným programom. Proces realizácie smeruje k temporálnemu, nomádskemu, site-specific eventu. DOM nemá trvalé miesto, ale ako festival dočasne hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch a adaptuje sa na špecifiká daného miesta. Zameriava sa na prezentáciu mladej generácie autorov zo Slovenska i zahraničia. Na predošlých štyroch ročníkoch festivalu DOM (2015 – 2018) sa predstavilo okolo 50 začínajúcich i etablovaných umelcov, vystúpilo 20 účinkujúcich performerov, hudobníkov či hudobných skupín zo Slovenska i zahraničia.

DOM 2019 AutoCorrect vzniká s podporou Fondu na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *