Artalk.cz

TS: Horror Aurum

Matej Bezúch, Lucia Gašparovičová, Radka Kovačíková, Jana Machatová, Katarína Siposová, Gisbert Stach, Kristýna Španihelová, Simona Svitková, Markéta Nováková a Timotej Blažek / Horror Aurum / kurátorka: Mária H. Nepšinská / Galéria MEDIUM Medium / Bratislava / trvanie výstavy: 21. 9. – 30. 9. 2018

HORROR AURUM

vystavujúci autori: Matej Bezúch, Lucia Gašparovičová, Radka Kovačíková, Jana Machatová, Katarína Siposová, Gisbert Stach, Kristýna Španihelová, Simona Svitková, Markéta Nováková a Timotej Blažek a ďalší.
kurátorka: Mária H. Nepšinská
vernisáž výstavy: 20. 9. 2018 o 18:00
trvanie výstavy: 21. 9. – 30. 9. 2018
veľkosť výstavy: Galéria MEDIUM Medium

Výstava Horror Aurum reaguje na tému medzinárodného bienále Šperk Stret 2018 – Aura vzácneho, pričom reflektuje aktuálne tendencie súčasného autorského šperku. Prezentuje diela vybraných autorov, ktorí usilujú o istú mieru formálnej sofistikovanosti a tiež konceptuálny rozmer. Zároveň poukazuje na rozmanitosť interpretácie sématickej hodnoty zlata a aj to, že súčasná tvorba umeleckého šperku nie je len záležitosťou formy pretknutej významovou prázdnotou.

fcb event
viac informácií