Artalk.cz

TS: A smooth sea does not make a skilled sailor

A smooth sea does not make a skilled sailor /Kurátori/ky: Tamás Don, Flóra Gadó, Ferenc Margl, Vanda Sárai v spolupráci s Barborou Komarovou / Art Books Coffee / Bratislava / Trvanie: 30. 6. –  31. 8. 2018

Názov výstavy: A smooth sea does not make a skilled sailor (Teleport Gallery Retrospective)
Kurátori/ky: Tamás Don, Flóra Gadó, Ferenc Margl, Vanda Sárai v spolupráci s Barborou Komarovou

Miesto: ART BOOKS COFFEE, Baštová 6/B, 811 03  Bratislava

Vernisáž: 29. 6. 2018 o 19:00
Trvanie: 30. 6. –  31. 8. 2018

Posledná z výstav v rámci ročného programu pripraveného kurátorkou Barborou Komarovou pre galériu ABC, ktorý sa mal niesť v znamení nadväzovania a prezentovania spolupráce v umení, predstaví aktivity kurátorského kolektívu Teleport Gallery v nimi iniciovanej retrospektíve. Vzhľadom na to, že kolaborácie mladých teoretikov umenia fungujúcich v jednom kolektíve nie sú na Slovensku veľmi rozšírené, boli (aj na základe geografickej a určitej historickej príbuznosti) do ABC pozvaní kurátori pôsobiaci v Budapešti.

Teleport Gallery je mobilný výstavný priestor pochádzajúci z Maďarska, ktorý svoje projekty realizuje na rozličných miestach, a teda nemá svoje stále geografické umiestnenie. Tento kurátorský kolektív väčšinou spolupracuje s mladými, vychádzajúcimi umelcami na výstavných konceptoch, ktoré primárne reflektujú súčasné sociálne či politické problémy. 

Počas troch rokov existencie sa jeho formát, členovia a taktiež sféry záujmu podstatne zmenili. Pozvanie od galérie ABC im dalo príležitosť uvažovať o ich predošlých projektoch, ich súčasnej pozícii, o idei spolupráce, rovnako ako aj o ich ďalšom smerovaní. Z tohto dôvodu sa rozhodli, že namiesto vytvorenia celkom novej koncepcie predstavia krátku sumarizáciu toho, čo doteraz urobili, a to prostredníctvom niekoľkých ikonických projektov a ich dokumentácie. Slovenské publikum teda po prvýkrát uvidí rôznorodé prístupy, formáty a kolaborácie, na ktorých pracovali posledné roky. Na výstave budú prezentované fragmenty a detaily projektov usporiadaných nielen v kultúrnom centre, na letnom festivale alebo v klasickej galérii typu biela kocka, ale dokonca aj tých neúspešných. Teleport Gallery do výstavy prizvali aj maďarskú umeleckú skupinu Kötöde, aby vytvorili nové dielo reflektujúce anomálie maďarskej univerzity výtvarných umení, čo je téma, ktorá nadväzuje na ich tohtoročný pracovný rámec zameraný na situáciu maďarského umeleckého inštitucionálneho systému. 

Teleport Gallery bola založená v politickom a inštitucionálnom prostredí, v ktorom sa realizovanie nezávislých a progresívnych umeleckých projektov stávalo čím ďalej tým zložitejším. Keďže sa situácia odvtedy nezlepšila, členovia kolektívu sa rozhodli, že sa tento rok budú zaoberať objavovaním absurdných ideí, ktoré táto politická klíma vyvolala. S iróniou a určitou dávkou čierneho humoru majú v pláne na výstave v galérii ABC ukázať, ako niečo, čo sa na prvý pohľad zdá smiešne, môže byť úplne legitímnou odpoveďou – ako napríklad zorganizovanie retrospektívy svojej polo-inštitúcie, ktorá existuje ešte len tri roky.

O Teleport Gallery: 

Okrem tematizovania súčasných otázok bolo v čase založenia Teleport Gallery naším záujmom taktiež odhaliť, ako sa dnešná spoločnosť a umelecká scéna stavia k socialistickej minulosti a ako sa prejavuje v pamäti súčasnej kultúry. V prvej etape sme chceli vytvárať projekty v komunitných centrách, s gestom evokujúcim „neo-avatgardnú“ výstavnú prax šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov v Maďarsku. Neskôr sme však začali klásť väčší dôraz na experimentovanie s rozličnými výstavnými formátmi: prezentovali sme médium, ako napríklad video (zvyčajne prezentované v galérii typu biela kocka) vo verejnom priestore, alebo sme využívali rámec populárnych online platforiem, pričom máme v úmysle neustále spochybňovať známe žánre ako umelecká kritika či interview. 

V súčasnosti sú členmi Teleport Gallery Tamás Don, Flóra Gadó, Ferenc Margl, Vanda Sárai.

https://teleportgaleriaenglish.wordpress.com/
https://www.facebook.com/teleportgaleria/

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj. Za spoluprácu ďakujeme Maďarskému inštitútu v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *