Artalk.cz

TS: Košické metro – zastávka Liptov

Košické metro – zastávka Liptov / Kurátor:  Vladimír Beskid / Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši  / Veľká výstavná sieň, LGPMB / 24. 4. 2018 – 9. 6. 2018

Košické metro – zastávka Liptov

Kurátor: Vladimír Beskid

Lucia DOVIČÁKOVÁ (1981), Slavomír DURKAJ (1976), Svetlana FIALOVÁ (1985), Maroš KONTROŠ (1988), Jaro KYŠA (1981), Matúš LÁNYI (1981), Martin LUKÁČ (1989), Boris SIRKA (1981), Simona ŠTULEROVÁ (1987), Ján VASILKO (1979), Monika VRANCOVÁ (1985), Ján ZELINKA (1978), Vlasta ŽÁKOVÁ (1981)       

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Veľká výstavná sieň, LGPMB

Vernisáž: 24. 4. 2018, 16:30

24. 4. 2018 – 9. 6. 2018


           Výstavný projekt pod názvom “Košické metro – zastávka Liptov (mladá košická scéna)” má ambíciu predstaviť  na Liptove a širšej slovenskej verejnosti po prvýkrát ucelene aktuálne vizuálne umenie z metropoly východného Slovenska. Ide o špecifickú lokálnu výtvarnú scénu, ktorú výrazne posilnila novoutvorená Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (založená v roku 1998).  Práve študenti a absolventi tejto novej umeleckej školy (predovšetkým Katedry výtvarných umení a intermédií  FU TU) tvoria základ silnej nastupujúcej generácie na Slovensku po roku 2000. Mnohí z nich sa etablovali nielen v slovenskom, ale aj širšom stredoeurópskom kontexte.  Výstava tak má podčiarnúť význam novej Fakulty umení v Košiciach a na ich absolventoch aj špecifický fenomén mladej “ košickej školy”.

Ide o vybranú vzorku aktuálnych tendencií a prístupov mladej slovenskej generácie (narodení v najmä v 80. rokoch 20. storočia v rozmedzí rokov 1976 – 1988) pri reflektovaní súčasného politicko-spoločenského diania prostredníctvom rozličných médií a materiálov.  Od odlišných polôh expresívnej a geometrickej abstrakcie (Lukáč, Vasilko), k štylizovaným krajinám s ekologickým podtextom (Durkaj, Štulerová, Vrancová), ), od uvoľnenej „freestylovej“ kresby (Fialová) k figuratívnej maľbe s osobným príbehom (Dovičáková, Lányi, Sirka) a  od 3D realizácií a objektov (Kyša, Zelinka) k  textilným objektom  a svetelným prostrediam (Žáková, Fialová). Spoločnou platformou tuctu prezentovaných autorov/-riek  sú post-konceptuálne východiská, kritické vnímanie súčasnosti aj istá dávka humoru a irónie.  To vytvára potrebné napätie a zneistenie, rodové otázky a dvojité kódovanie.

Práve absolventi košickej fakulty získali mnohé ocenenia na domácej scéne – víťazi Ceny Oskara Čepana pre mladého slovenského umelca (Vasilko, Zelinka), finalisti VUB Maľby roka (Kontroš, Štulerová, Vasilko, Vrancová, Žáková), Cena Nadácie Tatra banky 2011 (Dovičáková), ale boli úspešní aj v medzinárodnom kontexte – Cena českej kritiky za rok 2015 (M. Lukáč),  Strabag Art Award International 2009 vo Viedni (J. Vasilko), či Grand prix Jerwood Drawing Prize 2013 v Londýne (S. Fialová).

Vladimír Beskid

 

Výstavu podporil Fond na poporu umenia