Artalk.cz

TZ: Týden výtvarné kultury 2018. Neskrývejte se před uměním

Týden výtvarné kultury 2018. Neskrývejte se před uměním / Brno / 5. – 11. 3. 2018

Neskrývejte se před uměním. Takové poselství přináší 9. ročník Týdne výtvarné kultury, který se uskuteční  v Brně od 5. do 11. března 2018. Letos nabídne přes 60 umělecky zaměřených akcí v galeriích i ve veřejném prostoru. Tématem ročníku je hledání identity ve všech jejích podobách — od identity národní, přes uměleckou a genderovou až po identitu jednotlivce nebo místa.

Brno — Týden výtvarné kultury (TVK) je unikátní akcí, jejímž cílem je upozornit obyvatele i návštěvníky města Brna na kvalitní výstavní programy zdejších galerií a skrze doprovodné programy jim zprostředkovat cestu k výtvarnému umění. Podnět k popularizaci umění formou týdne dedikovaného výtvarné kultuře vzešel na sklonku roku 2009 od profesora Radka Horáčka, vedoucího Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho záměrem bylo zviditelnit brněnské galerie, jejich výstavy a doprovodné programy. Od té doby Brno každý březen ožívá výtvarně zaměřenými akcemi, na jejichž realizaci a organizaci se podílí i studenti a studentky Masarykovy univerzity.

Od loňského roku akci spolupořádá také TIC BRNO, který tím rozšiřuje své portfolio propagace kulturního života v Brně. Týdnu výtvarné kultury tato spolupráce přinesla mimo jiné i nový vizuální styl, který byl představen již v loňském ročníku. Marika Kupková, kurátorka Galerie TIC a také jedna z hlavních postav organizačního týmu, upozorňuje na symbiózu městské kulturní organi- zace a Katedry výtvarné výchovy PdF MU: „Je třeba upozorňovat na význam všech výtvarných edukátorů, protože právě na těch závisí, zda bude mít široká veřejnost zájem o výtvarné umění, o jeho instituce a aktéry, zda bude výtvarné umění sledovat, chápat a podporovat.“

Slavnostní zahájení Týdne výtvarné kultury, které doprovodí speciální videoprojekce vytvořená jen pro tuto příležitost, se uskuteční v pondělí 5. 3. 2018 v 18.00 hod. v Domě umění města Brna, Malinovského nám. 2.

www.tvk-brno.cz

www.facebook.com/tyden.vytvarne.kultury

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *