Artalk.cz

Laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 se stal Martin Kohout

Martin Kohout se stal laureátem 28. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. Diváky si nejvíce získal Richard Loskot.

Držitelem nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce se dnes v Brně stal Martin Kohout, který ve své tvorbě reaguje na složitost života v době překotných technologických a společenských změn. Mezinárodní porota vyzdvihla jeho zasvěcený a mnohovrstevnatý přístup: „Dává vyniknout jak odcizujícím, tak i tvůrčím aspektům technologií. Tím, že zobrazuje naše intimní vztahy ve světě, v němž se zdají být ztracené, vnáší Kohout do díla osobní rovinu a nově vymezuje roli tvořivosti v dnešní společnosti,“ uvedla porota ve společném vyjádření. Vedle hmotné ceny z dílny designéra Maxima Velčovského získal Kohout sto tisíc korun na realizaci autorského projektu a dvouměsíční stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s rezidenčním centrem Residency Unlimited. Diváckou cenu Českých center, potažmo rezidenční pobyt v sídle některého z Českých center v Evropě, získal Richard Loskot za svou interaktivní instalaci simulující odcizený futuristický byt. Slavnostní ceremoniál se konal v brněnském kině Scala v režii držitele Českého lva a ceny European Film Awards Tomáše Luňáka.

kohout-slides-bora_dpfhs01
Martin Kohout, Slides, HD video, 22 min, 2017

Kohoutovo finálové dílo zkoumá vztahy v potenciální blízké budoucnosti

Kohout na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého představil dílo na pomezí krátkého filmu a videa, jehož ústředním tématem je problematika noční práce a jejích společenských, ekonomických, ale i fyzických a psychických souvislostí. Spojujícím prvkem několika epizod je trojice polofiktivních postav, které se nikdy nesetkají všechny naráz: partnerská dvojice Asli a Bora a jejich kamarádka Sung. Zatímco Asli pracuje ve dne, Bora chodí do práce v noci – jejich společný čas je tak výrazně omezený a hlavní díl jejich interakce se uskutečňuje skrze nahrávání hlasových zprávy. Samotné střídání denního a nočního režimu je spíše pozadím pro ústřední motiv vztahu míjejících se partnerů, potažmo mezilidské komunikace a jejích podob v jednadvacátém století. Další výraznou významovou rovinou jsou moderní technologie a způsob, jakým proměňují náš každodenní život – ať už jde o pohyb v městském prostředí, ochranu majetku, nebo nákup zboží. Vzkazy, které si vyměňuje Bora s Asli, se podobají líčení poťouchlých snů nebo představ; zároveň mají povahu poněkud zneklidňujících absurdních anekdot – líčí totiž situace, které dnes sice nezažíváme, mohli bychom si je ale docela snadno představit v blízké budoucnosti.

Martin Kohout (1984) je absolventem Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze (Katedra kamery) a Städelschule ve Frankfurtu (ateliér Simona Starlinga). Dva roky také studoval na UdK v Berlíně. Jeho multimediální tvorba reaguje na nejrůznější životní situace, na neuchopitelnost současného světa a neschopnost individua se v něm zorientovat. Kohoutovým hlavním tématem je médium internetu a sebereflexe člověka v globální komunikaci, která přináší protichůdné zážitky – sblížení i agresi, sebedůvěru i bezmoc. Svou tvorbu představil v posledních letech v českém i mezinárodním kontextu na samostatných i skupinových výstavách, mj. v New Yorku, Pekingu, Tokiu, Berlíně, Paříži nebo Sofii. V roce 2010 byl jedním z finalistů německé ceny Marler Video-Kunst-Preis. V roce 2008 zvítězil v soutěži Jiné vize na Festivalu animovaného filmu v Olomouci a finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého byl již v roce 2014. Od roku 2008 žije v Berlíně.

kohout-slides-asli_sung_bmx01
Martin Kohout, Slides, HD video, 22 min, 2017

Nová porota zdůrazňuje odkaz Chalupeckého, koncept ceny chce podrobit reflexi

Laureáta letošního ročníku vybrala nová sestava porotců, kteří budou tuto roli zastávat pro následující tříleté období. Kromě toho, že porotci reprezentují přední mezinárodní umělecké instituce, byl při jejich výběru kladen důraz na geografickou i názorovou rozmanitost a genderovou vyrovnanost. Porotci naznačili, že se budou zamýšlet nad možnými zásahy do konceptu CJCh: „Pokud jde o budoucnost, porota chce následovat odkaz Jindřicha Chalupeckého a odrážet jeho vlastní rozpolcenost, týkající se samotného principu udílení cen. Cítíme zodpovědnost přehodnotit během našeho tříletého mandátu koncept ceny a přispět tím k podnícení diskuze o současném umění.“ Porota si za svou předsedkyni zvolila ředitelku Moderní galerie v Lublani Zdenku Badovinac, dále v porotě zasedá ředitelka Národního muzea Černé Hory a projektu Artyčok TV Vjera Borozan, umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v Brně Lenka Klodová, kurátorka a výkonná ředitelka newyorské organizace Art in General Laurel Ptak a Vasif Kortun, nezávislý kurátor a do letošního roku ředitel uměleckého centra SALT v Istanbulu. Umělecký manažer Galerie PLATO v Ostravě Marek Pokorný letošním ročníkem své tříleté období končí.

loskot
Richard Loskot, Odkazy věcí, multimediální instalace, různé rozměry, 2017

Vyjádření mezinárodní poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017

Je nám velkou ctí být jakožto nová porota součástí ceny, která nese jméno Jindřicha Chalupeckého. S úctou čerpáme ponaučení z jeho vize, a při diskusi o dílech umělců volíme úhel pohledu, který souzní s jeho odkazem.

Porota měla velmi složitý úkol. Po dlouhé a náročné debatě jsme se rozhodli udělit cenu Martinovi Kohoutovi. Kohout promlouvá ke globálnímu světu, vystavenému každodennímu dopadu technologií, mnohovrstevnatým a zasvěceným způsobem. Snaží se najít prostor pro jednotlivé příběhy, které zaujímají nejednoznačný postoj, a dává tím vyniknout jak odcizujícím, tak i tvůrčím aspektům technologií. Tím, že zobrazuje naše intimní vztahy ve světě, v němž se zdají být ztracené, vnáší Kohout do díla osobní rovinu a nově vymezuje roli tvořivosti v dnešní společnosti. Kohout nás přesvědčil dílem založeným na výzkumu a svou hrou s nečekaným.

Pokud jde o budoucnost, porota chce následovat odkaz Jindřicha Chalupeckého a odrážet jeho vlastní rozpolcenost, týkající se samotného principu udílení cen. Cítíme zodpovědnost přehodnotit během našeho tříletého mandátu koncept ceny a přispět tím k podnícení diskuse o současném umění.


V rámci výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017 budou Romana Drdová, Dominik Gajarský, Martin Kohout, Richard Loskot a Viktorie Valocká vystavovat v Pražákově paláci svá díla až do 14. ledna 2018.

Komentáře

  1. […] do díla osobní rovinu a nově vymezuje roli tvořivosti v dnešní společnosti,“ čteme ve vyjádření poroty. Nemožnost přímého lidského kontaktu tak dostala nečekaně performativní výraz […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *