Artalk.cz

Top5týdne 27. 6. 2017

Je otevřen nový dotační program pro muzea, řada galerií podala výzvy na kurátorské a umělecké projekty, ve Španělsku bylo otevřeno Centro Botín, bylo vybráno místo pro Dokumenta Institut v Kasselu a v Praze proběhla konference reSITE.

1/ Podpora akvizic současného uměnímkcr

Ministerstvo kultury otevřelo nový akviziční fond, který bude muzeím a galeriím poskytovat finance na nákup sbírkových předmětů umělecké povahy. Fond je omezen pouze na současné umění, resp. umění mladší 50 let a nemohou ho využívat instituce přímo zřizované ministerstvem, jakou je například Národní galerie. Peníze (řádově by se mohlo ročně jednat o desítky milionů korun) tedy budou určeny primárně pro regionální galerie. O udělení dotací rozhoduje rada fondu složená z odborníků z akademické i úřední sféry.

2/ Výzvy pro kurátory a umělce

Celá řada institucí momentálně nabízí podporu pro kurátory, umělce i spolky formou prostoru pro zpracování kurátorského záměru a jeho následnou realizaci a podobně – na současné umění je zaměřeno stipendium Galerie Rudolfinum, nadace Agosto Foundation podpoří projekt propojující současné umění s environmentálními nebo společenskými tématy. MeetFactory vyhlásilo výzvu na výstavní program roku 2018, město Zlín vypsalo soutěž na Třetí prostor věnující se umění ve veřejném prostoru. Kurátoři současného umění jsou vyzvání Oblastní galerií v Liberci k podání návrhu na podobu výstavní koncepce současného umění. Oblastní galerie Vysočiny hledá kurátorské projekty pro galerii Alternativa a Galerie TIC v Brně vyhlásila výběrové řízení na výstavní projekty Galerie mladých.

3/ Ve španělském Santanderu bylo otevřeno Centro BotínCentro_Botín_de_Arte_y_Cultura_1

Po tříletém zpoždění bylo otevřeno soukromé muzeum umění projektované Renzem Pianem. Muzeum má ambici být jedním z vedoucích výstavních prostor Evropy a navázat na úspěch Guggenheim muzea v nedalekém Bilbau. První výstavy představují výběr ze sbírek nadace Botín, prostorovou instalaci Carstena Höllera, kolekci kreseb Francisca Goyi a malby Julie Mehretu.

4/ Kassel postaví stálé sídlo Documentyd14_Martha_Minujín_The_Parthenon_of_Books_©_Roman_Maerz_008

Město již vybralo pozemek, na němž má vyrůst Documenta Institut, prostor pro výzkum, konference i výstavy současného umění. Na financování projektu se vyjma Kasselu bude podílet spolkový rozpočet i stát Hesensko. Hlavním úkolem institutu bude udržet Documentu živou během pětiletých pauz mezi samotnými přehlídkami. Práci zde najde na 25 lidí a provozovatelem subjektu bude organizátor Documenty, město Kassel a Fridericianum muzeum.

5/ reSITE 20171200px-Kazuyo_Sejima_mg_5009

Praha hostila ve dnech 22. a 23. června mezinárodní konferenci reSITE zaměřenou letos na „neviditelné“ součásti městského urbanismu a fungování lidských sídel. Mezi přednášejícími vynikli například japonská architektka Kazujo Sedžima, držitelka Pritzkerovy ceny a jedna z potenciálních autorů přestavby Veletržního paláce NG, dánská urbanistka Caroline Bos nebo Marlena Happach, hlavní architektka Varšavy. Pozdvižení na sociálních sítích vyvolal úsměvný příspěvek ministra dopravy Dana Ťoka, který například zaměnil projekt Zahy Hadid na Masarykovo nádraží v Praze za brněnské nádraží.


Foto č. 1 – sídlo MKČR; foto č. 2 – Centro Botín, wikipedia commons; foto č. 3: Marta Minujín, The Parthenon of Books, 2017,
 steel, books, and plastic sheeting, Friedrichsplatz, Kassel, documenta 14, photo: Roman März; foto č. 4 – Kazujo Sedžima, wikipedia commons.