Artalk.cz

do 31. 7. 2017 / TŘETÍ PROSTOR. Otevřená výzva pro výtvarné umělce a architekty

TŘETÍ PROSTOR. Otevřená výzva pro výtvarné umělce a architekty / Zlín / závazné přihlášky do 31. 8. 2017

treti_prostor

Předběžná registrace autorů, kteří zvažují svou účast na projektu TŘETÍ PROSTOR, je nutná do termínu 31. 7. 2017. Závaznou přihlášku lze zasílat do 31. 8. 2017.

Přihláška bude obsahovat životopis a portfolio autora/autorského týmu ve formátu PDF a návrh zamýšlené realizace do veřejného prostoru. Prosíme o elektronické zaslání návrhu ve formátu B1 (707 x 1000 mm), soubor PDF v tiskovém rozlišení na emailovou adresu tretiprostor@zlin.eu. Pokud by přílohy byly větší než 10 MB, je možno využít pro odeslání dat bezplatné služby typu www.uschovna.cz.

Zveřejnění soutěžních návrhů

Prezentace zaslaných návrhů bude probíhat v prostorách zlínské radnice ve 2. patře během září a října 2017, kde budou přístupné k nahlédnutí široké veřejnosti.

1. kolo hodnocení a rozpracování vybraných návrhů

Hodnotící komise zasedne 8. 9. 2017 a vybere až pět projektů (bez určení pořadí), jejichž autory vyzve k detailnímu rozpracování. Vybraní autoři následně zpracují do 6. 11. 2017 dokumentaci návrhu včetně rozpočtu nákladů na realizaci a instalaci díla. Těchto pět návrhů bude ohodnoceno skicovným, které činí 30.000,- Kč pro každého z vybraných uchazečů. Vyhlašovatel stanovil finanční limit 1.000 000,- Kč vč. DPH pro realizaci jednotlivého díla (výroba, osazení, autorský honorář, popř. další nezbytné a odůvodněné výdaje spojené s projektem).

2. kolo hodnocení

Hodnotící komise zasedne v pátek 10. 11. 2017 a doporučí pořadí realizování jednotlivých projektů. Při rozhodování o realizaci projektů budou zadavatelem zohledněna kritéria kvality, proveditelnosti a v neposlední řadě účelného využití poskytnutých finančních prostředků.

Realizace a osazení

Práce na realizaci vítězného projektu/vítězných projektů a následné osazení vybraného díla/vybraných děl bude probíhat v průběhu měsíců leden až srpen 2018. Magistrát města Zlína zajistí součinnost s dotčenými odbory magistrátu při osazení realizovaných děl ve veřejném prostoru a postará se o propagaci díla/děl v médiích. Ve fázi přípravy této otevřené výzvy není možné odhadnout ani kvalitu, ani finanční náročnost přihlášených soutěžních návrhů. Jedno z možných řešení je např. realizace prvních dvou děl (dle pořadí v druhém kole) v roce 2018 a realizace dalších děl v následujících letech podle finančních možností Magistrátu města Zlína.

Členové poroty

nezávislí:

Kateřina Šedá (výtvarná umělkyně, zabývá se sociální architekturou)

Jitka Ressová (zakládající členka architektonické kanceláře Ellement, členka České komory architektů)

Dan Merta (kurátor, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera v Praze)

Michael Vasku (architekt a partner ve studiu Vasku & Klug, věnuje se architektuře, designu interiérů a navrhování a realizaci výstav)

Ladislava Horňáková (kurátorka Sbírky architektury v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, vedoucí odborného oddělení)

zástupci zadavatele Magistrátu města Zlína:

Bedřich Landsfeld (náměstek primátora města Zlína, předseda hodnotící poroty)

Jan Štětkář (člen Zastupitelstva města Zlína)

web: http://www.zlin.eu/tretiprostor

kontakt na sekretáře soutěže: Karolína Juřicová

e-mail: tretiprostor@zlin.eu

tel.: 774 983 533

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *