Artalk.cz

TS: Nová skutočnosť. Ľudská, príliš ľudská.

Nová skutočnosť. Ľudská, príliš ľudská. / Vystavujúci autori: Štefan Bačinský, Pavol Červeniak, Ingrid Kepková, Martin Koniar, Adam Macko, Peter Maščák / Kurátorka: Ivana Komanická / Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica / Trvanie výstavy: 9. jún – 27. august 2017

unnamed

NOVÁ SKUTOČNOSŤ. ĽUDSKÁ, PRÍLIŠ ĽUDSKÁ.

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2017 o 17.00 h. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Ivana Komanická. Výstava potrvá do 27. augusta 2017.

Stredoslovenská galéria uvádza v jednej miestnosti Bethlenovho domu skupinovú výstavu absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Vystavujúci umelci boli uvedení v rámci emocionálneho obratu na výstavách „Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit“ (Krokus galéria, Bratislava, 2016) a „Nová skutočnosť. Bez dôkazov“ (Stredoslovenská galéria, 2016).
Na aktuálnej výstave v SSG s názvom „Nová skutočnosť. Ľudská. Príliš ľudská“ sú predstavení v novej emocionálnej a inštitucionálnej situácii po ukončení umeleckej akadémie.

Cez širšie spektrum umeleckých stratégií citlivých na nové technológie a sociálne médiá autori, mnohí bez vlastného ateliéru a iného inštitucionálneho ukotvenia, skúmajú motivácie svojej tvorby cez afekty a emócie. Ideologicky sa odpútavajú od vynútenej kreativity neoliberálneho sveta a nepriamo pritom ukazujú, ako je potencionálne deštruktívna umelecká energia neutralizovaná.

V predstavených prácach ide často o performatívne emocionálne skúmanie reprezentácií individuálneho tela ako miesta konfrontácie a (spirituálnej) udalosti.

Ivana Komanická