Artalk.cz

TZ: Tatiana Nikulina

Tatiana Nikulina / Cult of Arteries / Galerie Rampa / Ústí nad Labem / 2. 3. – 23. 3. 2017

web

Tatiana Nikulina: Cult of Arteries

2. 3. – 23. 3. 2017

Galerie Rampa

Výstava návštěvníky uvádí do podmořského světa, do krajiny, která je běžně ukryta před zrakem lidí. Ti se mohou procházet po břehu a obdivovat vodní plochu, či se dokonce do vody ponořit, co vše se však ukrývá pod hladinou, si mohou jen představovat. Tato skrytost v širším slova smyslu je jedním z hlavních témat práce rusko-české umělkyně Tatiany Nikuliny (*1994). Zajímá ji, co je pod povrchem, ať jde o mořskou hladinu, předměty, jež nás obklopují, nebo dokonce naše vlastní tělo. Zkoumá existenci paralelních světů ve světě, který obýváme a kde žijeme, a které většinou nedokážeme vnímat.  I naše sny a představy jsou takto ukryty pod povrchem, jako soukromé světy, do kterých není možné nahlédnout a pochopit zákonitosti, podle kterých fungují či vznikají.

Název výstavy se, možná navzdory očekávání, netýká moře nebo oceánu. Odkazuje k jinému, pro život neméně podstatnému koloběhu. Stejně, jako je plynoucí voda součástí vyššího řádu, i krev plyne cyklicky tělem, poháněna srdcem.  Obojí je pro život nepostradatelné, obojí nepostihnutelné.

Vystavené objekty jsou, jak je pro Nikulinu typické, vytvořeny ze sochařsky netradičních materiálů, jako je molitan, plsť, igelit nebo korálky. V procesu tvorby však tento materiál získává symbolickou povahu. Objekty vytváří krajinu, inspirovanou představou autorky o dně oceánu. Jejich tvar bývá velmi organický – představují nejčastěji tvory, kteří zde žijí, mohou být však spojeny i se samotnou vodou, která tuto krajinu přikrývá a chrání.  Video s názvem „Let’s sea“ nepředstavuje konkrétní příběh. Umělkyně jej vnímá jako vizuální meditaci o vodě, objektu a lidském těle. Ačkoli jde o video, je až překvapivé, do jaké míry je haptické a materiální. I v tomto médiu je silně cítit touha autorky prozkoumávat materiály, dotýkat se, nahlédnout pod povrch.  Inspirací bylo umělkyni pozorování vody. Stejně jako v instalaci, i na obrazovce vzniká nový svět, není ovšem rozdělen do kategorií typu živé-neživé, přírodní-vyrobené člověkem, avšak vytváří komplexní prostor, kde tyto hranice mizí.

Tatiana Nikulina je v současné době studentkou Ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Dominika Langa a Edith Jeřábkové. Její práce byly v nedávné době k vidění v Národní galerii na výstavě Against nature ve Veletržním paláci.

Kurátorka: Tereza Havlovicová

Vystavující umělkyně: Tatiana Nikulina

Vizuální styl: Tomáš Bryscejn

Srdečně děkujeme Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultě umění a designu, s jejichž laskavou podporou výstava probíhá.

Otevírací doba Galerie Rampa: po-pá 10:00-18:00hod. Adresa: budova Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *