Artalk.cz

Výsledky dotačního řízení IROP MUZEA a MKČR pro rok 2017

V tomto týdnu byly zveřejněny výsledky žádostí o dotační podporu z programu MUZEA (IROP), jejichž předmětem je podpora muzeí zřizovaných krajem nebo státem s průměrnou návštěvností přes 30 000 návštěvníků (přerozděleno 1,646 mld. Kč), a také výsledky dotačního řízení MKČR v oblasti profesionálního výtvarného umění (přerozděleno 56,3 mil. Kč) – mezi úspěšnými projekty je i celoroční publikační činnost webu Artalk.cz. Děkujeme za důvěru!

mkcr
Nostický palác, sídlo MKČR, foto: Wikimedia Commons, Hynek Moravec (Krokodyl)

Ministerstvo pro místní rozvoj včera zveřejnilo výsledky hodnocení žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci dotačního programu MUZEA. Výzva byla zaměřená na podporu muzeí zřizovaných krajem nebo státem, jejichž průměrná návštěvnost za poslední tři roky překročila 30 000 návštěvníků. Ze 44 předložených projektů jich bylo podpořeno 39, a to celkovou částkou 1,646 mld. Kč. Finanční prostředky poskytuje Evropský fond pro regionální rozvoj. Projekty jsou zaměřené zejména na tvorbu nových expozic, stavební obnovu muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany sbírkových fondů nebo na budování nových depozitářů.

K podpořeným projektům týkajících se galerijního provozu patří např. žádost Západočeské galerie v Plzni zaměřená na rekonstrukci bytu rodiny Oskara Semlera od Adolfa Loose v Plzni (28.5 mil. Kč), projekt určený na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů ve Wortnerově domě Alšovy jihočeské galerie (18.6 mil. Kč) či finančně náročný projekt Moravské galerie na revitalizaci Uměleckoprůmyslového muzea a jeho přeměnu v muzeum designu, jehož součástí bude i vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice (99.8 mil. Kč).

„Návštěvníci muzeí a odborníci se tak mohou těšit, že během tří let budou reálně vidět výsledky evropských dotací v krajských a státních muzeích. Muzea v České republice tak budou moci svými novými expozicemi ještě více konkurovat zahraničním muzeím. Projekty musí být dokončeny do konce roku 2021, ale většina projektů bude otevřena veřejnosti dříve,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlášení další výzvy určené k podpoře výstavních expozic regionálních institucí na srpen tohoto roku. Celkový objem finančních prostředků z programu MUZEA II, o něž se uchazeči budou moci hlásit, bude činit 900 mil. Kč.

V úterý zveřejnilo výsledky 2. kola dotačního řízení na rok 2017 také Ministerstvo kultury ČR. Do programu Kulturní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění (okruh 1–3 / výstavní projekty, celoroční výstavný činnost, jiné projekty) bylo doručeno 248 žádostí, z toho 22 žádostí bylo vyřazeno pro formální nedostatky. MKČR podpořilo celkem 133 projektů v celkové výši 45.2 mil. Kč, požadováno však bylo téměř třikrát více. K úspěšným projektům patří například celoroční výstavní programy Centra pro současné umění FUTURA 2017 (2 mil. Kč), MeetFactory (1.2 mil. Kč), DOX (1 mil. Kč), brněnských Galerií TIC (1 mil. Kč) a spolku 4AM/Fóra pro architekturu a média v kulturním prostoru PRAHA / v Brně (800 tis. Kč) či soutěžní přehlídka STARTPOINT 2017 – výběr diplomových prací evropských akademií (590 tis. Kč).

Do dotačního řízení programu Kulturní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění (okruh 4–6 / periodické a neperiodické publikace, dokumentační činnost) bylo doručeno 96 žádostí, posuzováno bylo 90. Podpořeno bylo celkem 46 projektů v celkové výši 11.1 mil. Kč. Celkový objem požadovaných finančních prostředků nabídku převyšoval více než dvojnásobně. Podporu získaly například periodické publikace ERA21 (490 tis. Kč), Sešit pro umění, teorii a výtvarné zóny (200 tis. Kč), Fotograf (650 tis.), Umělec (250 tis. Kč) a Artalk.cz (550 tis. Kč). K podpořeným monografiím, na jejichž vydání se v letošním roce můžeme těšit, patří dlouho očekávaná studie Huberta Guzika o kolektivních domech, kniha o tvorbě brněnského fotografa K. O. Hrubého či publikace o Pavilonu ČSSR na Expo 67 v Montrealu, vydána bude také kniha Rostislava Švácha a Taťány Petrasové o českém dějepise umění. Nejvyšší částkou v oblasti dokumentační a informační činnosti byly podpořeny celoroční aktivity Archivu výtvarného umění (1 mil. Kč) a rozšíření Brněnského architektonického manuálu na poválečné období (600 tis. Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *