Artalk.cz

TZ: Crossroads – Rozcestníky

Crossroads – Rozcestníky / Museum Montanelli / Praha / 20. 11. 2015 – 28. 2. 2016

ota prouza 3 anonce web

Crossroads

Nový společný projekt spolku ABCD a Musea Montanelli nazvaný „Crossroads – Rozcestníky“ představuje tvorbu tří současných mezinárodních tvůrců art brut, kteří mají společné téma: město jako platforma pro život. Německý autor Stefan Häfner vytváří trojrozměrné obytné moduly s propracovaným vnitřním vybavením, které jsou vizí jeho „města budoucnosti“. Belgičan Marcel Schmitz na svých kresbách, malbách a grafikách nahlíží anonymní velkoměsta jako monotónně traktovanou strukturu, která se vrství v prostorových plánech. Nově objevený český tvůrce Ota Prouza kreslí na několikametrové pruhy poslepovaných papírů nekonečnou spleť silnic, dálničních uzlů, tratí a kolejišť obklopenou mrakodrapy nahlíženými z ptačí perspektivy. Tito „mentální urbanisté“ nám předestírají svoji vizi budoucnosti, kde dochází k absolutnímu vylidnění, odlidštění, kde člověk už nemá místo, protože budovy, cesty a tratě žijí svým vlastním životem. Jako by město metamorfovalo v bující organismus a strávilo tak lidské společenství, které vlastní hypertrofií pozbylo opodstatnění pro svou existenci. Jeho okna se mění v tisíce mozaikovitých hmyzích očí, silnice jsou jako tepny, jejich křižovatky připomínají tělesné orgány, kamiony a vlaky nabývají antropomorfních rysů. Jsou to „jiná místa“, která snad vznikla na základě lidských plánů, ale ke svému bytí už člověka nepotřebují, tepou vlastním pulsem, sama se sytí a sama stravují. Nalézáme je v momentě „The Day After“, těsně po katastrofě, která proběhla bez povšimnutí.

Pozvanka_297x420.indd

Kurátorky: Ivana Brádková, Terezie Zemánková
Architektonické řešení Ivana Brádková
Překlady Stephan von Pohl, Michala Marková
Grafická úprava Daniel Pešta, Petra Vaňousová Polifková

Díla na výstavu zapůjčili Ota Prouza, Česká republika Deutches Architekturmuseum, Frankfurt nad Mohanem, Německo La „S“ Grand atelier, Vielslam, Belgie

Výstava potrvá od 20. listopadu 2015 do 28. února 2016
Museum Montanelli, MuMo Nerudova 13, 118 01 Praha 1 www.museummontanelli.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *