Artalk.cz

Z levého oka vyjdi sluncem, pravým zapadni měsícem

Komorní výstavou v Galerii Regionálního muzea v Jičíně se Miloš Šejn pokusil o téměř nemožné: představit svou rozsáhlou tvorbu v koncentrovaném tvaru.

Sejn_01

Šejnovo dílo se rozprostírá od fotografie, kresebného záznamu, performance, videa až po instalaci či autorské knihy, aniž by spočívalo v jednom z vyjmenovaných médií. Podle Hala Fostera jde „ani ne tak o materiálnost média jako o koncept média. Médium může fluktuovat od jedné série děl ke druhé, ale umělec musí mít soubor pravidel práce.“ U Šejna je vedle koherentního souboru pracovních pravidel zcela určující jeho zvláštní blízkost s přírodou, jejíž konsekvence projevující se v umělcově tvorbě jsou výjimečné i v mezinárodním kontextu.

Jeho konceptuální uvažování (kde jistě hraje roli i jeho teoretické vzdělání zakončené doktorátem z filozofie) souvisí i s „rozšířeným polem“ umění, pohybem od hmotného artefaktu k dematerializaci, s důrazem kladeným na procesualitu, kdy v 60. letech minimalismus odstranil iluzi prostorovosti a otevřel umění fenomenologii těla, na což navázala performance, poté video a instalace. Vše je složitě propleteno i s odkazy k paradivadlu Jerzyho Grotowského, tanci butó (Tatsumi Hijikata a Kazuo Ono) a japonské skupině Gutai, stejně jako k historii a kulturní paměti české krajiny, české krajinomalbě nebo kultuře doby baroka nebo k vědeckým záznamům pozorování přírodních jevů a procesů (meteorologie, ornitologie).

Sejn_02

Požár archivů a kabinetů srdce

Název přehlídky ve valdštejnské konírně jičínského zámku odkazuje na koncept výstavy Archivy a kabinety (Liberec 2012), vedle jednotlivých děl jsou přítomny i osobní předměty spjaté s autorovým dětstvím. Což považuji za dobrý způsob, jak pochopit kořeny senzitivity tohoto výjimečného umělce; odmítám názor, že dílo se nemá interpretovat v kontextu osobního života.

V autorském textu Požár archivů a kabinetů srdce libereckého katalogu jsou zveřejněny rané vzpomínky zjevně hypersenzitivního chlapce, jehož rodiče i blízká rodina byli výrazně spirituálně zaměřeni. Například ve třech letech měl Šejn reálné vidění postavy démona u nohou pelesti postele, v úžasu nad září vánočního stromku se u něj poprvé objevily poruchy řeči. První hrůzné sny byly spojeny s matčiným líčením snů o hořících kostlivcích s modrýma očima. V osmi letech jej postihly těžké revmatické horečky, při nichž nebyl schopen chůze a mohl jen odpočívat, číst a pozorovat zahradu. „Usínal v děsivých pádech do hlubiny a levitující tělo navěky, velmi pomalu kroužilo nitrem bahna bez hranic.“

Sejn_03

Duše, zasazená v roce 1947

Miloš Šejn pro instalaci, jejíž grafický návrh evokuje jednoduchou konstruktivistickou skladbu a končí zavinutým obrazcem panelů, využil historické vitríny zdejšího muzea, což umožnilo ponechat prázdné stěny a expozici komponovat na středovou osu bíle zářícího barokního prostoru, podle Miloše Šejna jednoho z nejkrásnějších v Čechách. Výstavu „otevírá“ sbírka nalezených pigmentů, následuje panel věnovaný fotografiím nočních kreseb ohněm na vrchu Zebín.

Část s historickými vitrínami připomíná kabinetní sbírky, které se objevovaly v době manýrismu, ale typické jsou i pro baroko, a které obsahovaly artificialia, naturalia, vetustissima, mirabilia a mystica… V hloubce skříní i za jejich sklem spočívají podivuhodné objekty, otcovy knihařské nástroje spolu s autorskou transformací matčiny modlitební knížky či Konstelace otcovy knižní vazby a matčiny umělé květiny (1935, 1963), které ručně vyráběla. Mimořádným exponátem je ve výše zmíněném rámci nabílený kmen uschlého citroníku nazvaný Duše, který jeho rodiče zasadili na zahradě v roce jeho narození.

Jedna z vitrín ukazuje autorem milovaný svět hornin a minerálů: Dobrušovaný lapis lazuli (1966), Dobrušovaný jesenický mramor (1974) nebo Nalezený pazourek, dar Zdeňka Sýkory (1976), v další se lesknou kousky měděného nebo mosazného plechu s fragmenty textů Dotkni se trávy, staneš se světlem (2014), Z levého oka vyjdi sluncem, pravým okem zapadni měsícem evokující tzv. zlaté orfické tabulky. Relikty tavby stříbra a skla odkazují jako jeden ze stavebních materiálů k monumentální krajinné realizaci Sluneční hora ve Sluňákově (2008-14). V nitru nábytku se bezelstně otevírá archiv vnitřního duchovního světa Miloše Šejna, knihy, které formovaly jeho chápání světa, objekty, které jej provázely od dětství, dokumenty jednoho lidského života.

Sejn_04

Stranou na věšáku visí vedle pracovního oděvu, který je reziduem jedné z performancí, notebook s přehledem filmů a videí z let 1967-2015. Instalaci uzavírá labyrint s malbami, které vznikaly buď v lokalitách blízko Jičína v Českém ráji, nebo v Krkonoších a dokládají jednou teoretičkou záměrně zamlčovanou skutečnost, že Miloš Šejn byl svého času malířem. Cyklus Rokle (1980-83) ukazuje abstrahující krajinomalby rytmizované barevnými plochami. Ačkoliv vznikaly v plenéru, byly malovány téměř popaměti. Nejnovější obrazotexty Ohara (2014) jsou malované prsty na plátno položené na zemi a obsahují paralelní rytmicky členěné textové záznamy.

Vzadu na stolku je umístěn počítač s jedním z prvních českých interaktivních CD-ROM COLORUM NATURAE VARIETAS (2000), které reprezentuje tehdejší digitální syntézu Šejnovy práce. Ono je tím skutečným labyrintem barev, slov, makrostruktur, zvuků a pohyblivého obrazu, onou „modrou květinou v zemi technologie“ Waltera Benjamina, který takto ve 30. letech ve spojení s filmem pojmenoval efekt spirituální bezprostřednosti skrze intenzivní zprostředkování.

Komplexnost vnímání je matricí Šejnova díla, které sice přesahuje zdejší regionální výtvarnou scény do mezinárodního kontextu, ale zároveň je v jejím rámci až poustevnicky osamělé. Vykazuje však magnetickou přitažlivost, jež může vést k onomu příslovečnému, ale metaforickému pádu na znak s rozepjatýma rukama do nekonečné hlubiny pochopení skal, roklí a jeskyní, stejně tak jako květů, hub a lišejníků.

______________________________________________________________

Miloš Šejn: Eremita. Archivy a kabinety II / Regionální muzeum a galerie v Jičíně / Jičín / 29. 4 – 31. 5. 2015

______________________________________________________________

foto: M. Šejn

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *