Artalk.cz

TZ: Letná výstava 2014

Letná výstava 2014: Lucia Dovičáková, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Farmanová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Rastislav Podoba, Erik Šille / Galéria Krokus / Bratislava / 27.6. ‐ 31.7.2014

Nimcova_International_womens_day_2007

Krokus uvádza Letnú výstavu 2014, ktorá je výberom toho najlepšieho z galerijného depozitu a z ateliérov umelkýň a umelcov, s ktorými galéria spolupracuje už viacero rokov. Letná výstava je akýmsi medzníkom medzi dvoma galerijnými sezónami ‐ jarnou a jesennou. Posledná výstava pred augustovými galerijnými prázdninami Krokusu predstaví nové i staršie diela Lucie Dovičákovej, Františka Demetera, Tomáša Džadoňa, Jany Farmanovej, Svätopluka Mikytu, Lucie Nimcovej, Rastislava Podobu a Erika Šilleho. Na výstave si môžete prehliadnuť maľby, koláže a fotografie.

Lucia Dovičáková, absolventka Fakulty umení TU v Košiciach, finalistka Ceny Oskára Čepana, VÚB Maľby, laureátka ceny Nadácie Tatra Banky za umenie Mladý tvorca 2011 (nominovaná za výstavu Márnosť desivá v Krokuse 2011). Medzi posledné úspechy Lucie Dovičákovej patrí jej monografická výstava v Galérii mesta Bratislava s názvom MAMAMA, pri príležitosti ktorej vyjde jej súborný katalóg s textom kunsthistorika Richarda Gregora. V Krokuse sa Lucia Dovičáková naposledy predstavila sériou kresieb k téme tehotenstva a materstva na výstave In the Name of Love (2013/2014).

František Demeter, absolvent VŠVU v Bratislave, pôsobí na Katedre maľby a iných médií VŠVU v Bratislave. Demeter patrí k najzaujímavejším, no verejnosti menej známym predstaviteľom súčasnej slovenskej maľby. Naposledy sa predstavil na 7. ročníku prestížnej prehliadky českého a slovenského umenia Nový zlínsky salón v Zlíne. V septembri 2014 otvoríme v Krokuse prvú Demeterovu samostatnú výstavu s názvom NIE ÁNO NIE, ktorá bude výberom z jeho najnovšej tvorby.

Tomáš Džadoň, absolvent AVU v Prahe, sochár, performer a aktivista, víťaz Essl Award 2007, viacnásobný finalista Ceny Oskára Čepana a finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého, laureát ceny Nadácie Tatra Banky za umenie Mladý tvorca 2012. Do povedomia slovenskej i medzinárodnej verejnosti sa naposledy dostal vďaka svojej monumentálnej sochárskej inštalácii v Košiciach s názvom Pamätník ľudovej architektúry. Porota českého portálu Artalk.cz mu udelila druhé miesto v ankete Osobnosť roku 2013 za najvýznamnejší umelecký počin, na najvyšších priečkach sa umiestnil aj v ankete denníka SME Kultúrna udalosť roka 2013.

Jana Farmanová, absolventka VŠVU v Bratislave, je výraznou predstaviteľkou figurálnej maľby, jej diela sú zastúpené v zbierkach Nitranskej galérie, Múzea umění Olomouc, Wannieck Gallery Brno, či Sammlung Würth (SRN). Na jar 2014 sme v Krokuse predstavili Farmanovej sériu malieb Pompeje, v rámci skupinovej výstavy Územia. V roku 2012 Krokus v spolupráci s vydavateľstvom Slovart vydal reprezentatívnu monografiu Jana Farmanová s textami Petra Vaňousa, Ivany Moncoľovej, Evy Borušovičovej a Mily Haugovej.

Svätopluk Mikyta, absolvent VŠVU v Bratislave, víťaz Ceny Oskára Čepana 2008 a víťaž Strabag Art Award 2011, vedúci ateliéru kresby na FaVU VUT v Brne. Jeho diela sú zastúpené v renomovaných domácich a zahraničných zbierkach ako SNG, GMB, Art Institute of Chicago, Zabludowicz Collection. V Krokuse sa Mikyta naposledy predstavil samostatnou výstavou Variabilita turba v kurátorskej koncepcii Miry Keratovej v máji 2014 a výstava sa stretla s veľkým ohlasom odbornej i laickej verejnosti.

Lucia Nimcová, študovala na Inštitúte kreatívnej fotografie SU v Opave a na Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterdame. V roku 2007 sa stala víťazkou Ceny Oskára Čepana, v roku 2008 získala Oskar Barnack Award, v roku 2009 získala ocenenie Nadácie Tatra Banky Mladý tvorca. Nimcová sa na jeseň 2013 predstavila svojou prvou samostatnou výstavou v Krokuse s názvom Hluché miesta. Výstava vznikla pri príležitosti vydania jej knihy Animal Imago. V septembri 2014 predstaví Krokus v premiére tvorbu Lucie Nimcovej na medzinárodnom veľtrhu súčasnej fotografie Unseen Amsterdam.

Rastislav Podoba, absolvent VŠVU v Bratislave, viacnásobný finalista VÚB Maľba, finalista Henkel Art Award, laureát Ceny Martina Benku, pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V rámci výstavy Územia (spolu s Janou Farmanovou, Klaudiou Kosziba a Zbyňkom Sedleckým) na jar 2014 v Krokuse sme predstavili výber z Podobovej aktuálnej tvorby. Jeho diela sú v zbierkach GMB, Nitrianskej galérie, Stredoslovenskej galérie, Nadácie mladej maľby a i.

Erik Šille, absolvent VŠVU v Bratislave, nositeľ Ceny Igora Kalného, víťaz VÚB Maľba, laureát Ceny Tatra Banky Mladý tvorca 2010. Na jeseň 2013 sme otvorili v poradí tretiu samostatnú výstavu Erika Šilleho v Krokuse s názvom Made in Japan, na ktorej Šille prekvapivo prezentoval akvarely komorných formátov. Zastúpenie v zbierkach SNG, Nitrianskej galérie, Nadácie VÚB Banky, Wannieck Gallery (CZ), Marek Collection (CZ), EP Collection Brussels (BEL), a. i.