Artalk.cz

Výběrové řízení na šéfa Galerie města Ostravy

Sdružení Trojhalí Karolina vyhlásilo výběrové řízení na uměleckého manažera Galerie města Ostravy (GMO). Nastoupit by měl v říjnu nebo listopadu tohoto roku a jeho úkolem bude provoz GMO zejména po umělecké stránce. Přihlásit se může kdokoliv, stačí, aby se uchazeči ozvali na mail petr.snejdar@trojhali.com

„Umělecký manažer galerie bude mít všechny standardní povinnosti a pravomoci, které mají ředitelé obdobných veřejných institucí v České republice i v Evropě,“ uvádí výkonný ředitel sdružení Trojhalí Karolina Petr Šnejdar. Starat se bude o GMO po umělecké i provozní stránce. V oblasti výtvarného umění bude navrhovat a realizovat vlastní dramaturgický a výstavní plán, bude spolupracovat s externími kurátory jednotlivých výstav a bude budovat značku Galerie města Ostravy jako do budoucna významné výstavní instituce u nás a nejlépe i v Evropě.

Uchazeči se mohou přihlašovat až do 30.září 2013. Tak dlouhá doba byla záměrně nastavena proto, aby se uchazeči o post uměleckého manažera mohli se svými projekty dostatečně připravit. Všechny základní informace k výběrovému řízení jsou součástí dokumentace, o kterou uchazeči mohou požádat na e-mailu petr.snejdar@trojhali.com nebo na telefonu +420 601 550 064. Dokumentace obsahuje základní podmínky práce uměleckého manažera, schválenou základní strategii rozvoje GMO a informace o výstavních prostorech. „Pokud budou mít uchazeči zájem, je možné kdykoliv dohodnout i osobní schůzku a prohlídku míst, ve kterých bude GMO působit,“ uvádí Šnejdar.

GMO má v tuto chvíli zajištěno financování provozu až do roku 2016. Právě obsazení pozice uměleckého manažera bude klíčové, aby GMO mohla realizovat dostatečně kvalitní a silný výstavní a dramaturgický program.

Sdružení Trojhalí Karolina v červnu získalo dotaci na provoz GMO a pro Ostravu tak zajistí fungování první městské galerie současného výtvarného umění. „Tím, že zastupitelstvo města v červnu dotaci schválilo, se zasloužilo o vznik první městské galerie výtvarného umění, která Ostravě již dlouho chyběla a byla uměleckými kruhy žádána již několik desítek let,“ sdělil Václav Palička, místopředseda předsednictva sdružení zastupující město. Vážnost tohoto rozhodnutí zastupitelů dokazuje i fakt, že ze 46 přítomných, jich bylo 43 pro. Proti nebyl jediný zastupitel a projekt vzniku a následného provozu Galerie města Ostravy tak získal opravdu širokou a silnou podporu.

Oficiální dokumet s podmínkami výběrového řízení zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *