Artalk.cz

TZ: Zdeněk Ziegler

Zdeněk Ziegler / For Eyes Only / Museum Kampa / Praha / 7. 9. – 7. 10. 2012

Zdeněk Ziegler: For Eyes Only

7. září – 7. října 2012

Výstava se koná při příležitosti 80. narozenin umělce, který vytvořil více než 300 filmových, divadelních a výstavních plakátů, upravil přes 1300 publikací včetně bibliofilií, navrhl desítky obalů gramodesek, realizoval 22 emisí poštovních známek, navrhl desítky logotypů. V jeho ateliéru studovalo více než 100 studentů.

První zakázky v oblasti grafického designu realizoval na konci padesátých let. Ještě během studia architektury na ČVUT (1955–1961) vytvářel propagační plakáty, první loga a pro Československou televizi maloval a psal titulky, například pro pořad Branky, body, vteřiny.

V roce 1963 vznikl první z řady filmových plakátů – Křik. V následujících letech Zdeněk Ziegler spolupracoval s mnoha režiséry, mimo jiné s Jaromilem Jirešem, Františkem Vláčilem, Karlem Zemanem, Karlem Kachyňou, Jiřím Menzelem. Za plakátovou tvorbu získal například čestné uznání Typomundus v Montrealu, ceny na Mezinárodní výstavě filmového plakátu v Karlových Varech, Bienále v Brně, ocenění Zlatý a bronzový Hugo na Mezinárodním filmovém festivalu Chicago, čestné uznání v soutěži The Hollywood Reporter annual Key Award, medaili na Mezinárodní soutěži filmových plakátů v Colombu.

Od roku 1963 navrhuje obálky a grafické úpravy knih pro nakladatelství Československý spisovatel (edice Spirála), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, později Odeon (edice Soudobá světová próza, Život a umění ), Svoboda (edice Jiskry) a Mladou frontu (edice Máj, Váhy), později pro Avicenum (edice Rady nemocným). Po roce 1989 vytváří pro řadu nově vzniklých nakladatelství nejen podobu publikací či celých edic, například pro nakladatelství Oikoymenh, Nakladatelství Franze Kafky, ale i celý korporátní design, například pro nakladatelství Brody. V roce 1992 začíná spolupráce s nakladatelstvím Aulos Zdeňka Křenka. Vznikla výjimečná edice více než 40 bibliofilií, které získaly řadu ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Ilustrace ke knihám vytváří přední čeští výtvarníci, například Václav Boštík, Stanislav Kolíbal Adriena Šimotová či Zdeněk Sýkora. Zieglerova knižní tvorba byla opakovaně oceněna v české soutěži Nejkrásnější kniha roku i v soutěžích v zahraničí. Od šedesátých let navrhuje logotypy a korporátní design pro instituce a podniky, například Art Centrum, Stavby silnic a železnic, po roce 1989 pro České muzeum výtvarných umění, Židovské muzeum v Praze a společnost ČEZ.

Od 60. let spolupracuje s výstavními institucemi (například s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Galerií Benedikta Rejta v Lounech nebo Národní galerií v Praze) – navrhuje plakáty, pozvánky, katalogy. Podílel se na grafických řešeních expozic pro Liberecké výstavní trhy nebo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Po roce 1989 vytvořil plakáty pro Divadlo Za branou, Národní divadlo v Praze, Jihočeské divadlo České Budějovice nebo Hudební divadlo Karlín. Od roku 1993 je členem komise generálního ředitele České pošty pro výtvarné řešení poštovních známek, od roku 1994 známky také navrhuje.

V letech 1990–2005 působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, do roku 2003 vedl ateliér grafického designu a plakátu, v roce 1992 byl jmenován profesorem, v letech 2000–2003 byl rektorem VŠUP. Hostoval na univerzitách v Mainzu, Stuttgartu, Paříži či Istanbulu, získal čestný doktorát Miami University. Od roku 2006 vyučuje grafický design na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Jeho práce jsou zveřejňovány v prestižních světových časopisech věnujících se designu, jako jsou Graphis, Gebrauchsgraphik či Idea. Je členem prestižní mezinárodní asociace Alliance Graphique Internationale (AGI). V roce 2004 obdržel cenu ICOGRADA (International Council of Communication Design) za přínos oboru, v roce 2012 tutéž cenu Bienále Brno. Je zastoupen v následujících sbírkách: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně, Deutsches Plakat Museum Essen, Stedelijk Museum Amsterdam, Library of Congress Washington, Museum of Modern Art Toyama, Museum Ogaki, Design Museum Curych, Muzeum Plakatu w Wilanowie Varšava, Museum of Modern Art New York, Poster Museum Lahti, Denver Art Museum a dalších veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Výstava sice dovoluje jen malé nahlédnutí do autorovy dílny, ale snaží se jeho rozsáhlé dílo připomenout alespoň úzkým a zároveň soustředěným výběrem. Ten jistě vzbudí zájem návštěvníků nejen o rozmanitou práci Zdeňka Zieglera, jehož styl se na první pohled pozná, ale i o projev dalších tvůrců grafického designu, tedy oboru, který je na jedné straně nenápadný a na druhé straně tak důležitý pro vývoj estetického cítění. V hlavní budově Musea Kampa zároveň probíhá výstava nazvaná Knihy Aulos, představující výsledky dvacetileté spolupráce Zdeňka Zieglera s tímto nakladatelstvím.

Veronika Hudečková a Jiří Machalický

U příležitosti výstavy vychází monografie s názvem Zdeněk Ziegler For Eyes Only Kniha přináší bohatý obrazový i textový materiál představující mnohovrstevnatou tvorbu této výzmané osobnosti. Monografie začíná rozhovorem, který se Zdeňkem Zieglerem vedl Karel Hvížďala. Autory dalších textů jsou Albrecht Ade, Peg Faimon, Jan Galuška, Olaf Leu, Jan Rous, Lenka Sýkorová, Marta Sylvestrová a Alan Záruba. Grafická úprava publikace je dílem Zuzany Lednické ze studia Najbrt. Monografii vydává obecně prospěšná společnost Terra cultura.

Doprovodný program:

2. 10. 2012

Beseda se Zdeňkem Zieglerem

Besedu moderuje a o autorově životě a práci bude rozmlouvat spisovatel a žurnalista Karel Hvížďala – od 18:30 hodin

 

Další informace:

Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1

e-mail: jana.pelouchova@museumkampa.cz

Otevřeno denně od 10 do 18 hodin

www.museumkampa.cz