Artalk.cz

TZ: Martin Froulík

Martin Froulík / Rest of L’ucking Forest / Galerie Dole / Ostrava / 20. 2. – 6. 4. 2012

Galerie Dole a Antikvariát a klub Fiducia vás zvou na vernisáž výstavy:

Martin Froulík : REST OF L’UCKING FOREST

20.2. 2012 v 18:00

Výstavu zahájí kurátor Vladislav Holec.

– – –

„Osobní jsou věci s tématikou jelena.“

Martin Froulík je malíř formálně i obsahově charakteristického expresivního stylu. Používá papírovou šablonu, akrylovou malbu jako základ, sprej, vosk. Šablona vzniká kombinací volních i automatických postupů. Zdlouhavé vyřezávání je vystřídáno rychlým aktem přenosu na plátno. Malba se tímto „zčitelňuje“. Obsahem je vyvíjející se děj v čase jako scénář nadreálného filmu, samorost nebo akt sestupující se schodů. Obrazový deník intimních setkání a vášnivých snů je rébus, který je třeba rozluštit. Každý přečte tajenku podle sebe jinak. Vnímavý šmírák pozoruje v Beskydech jednou za sedm let v květnu erotický akt geografického rozsahu. Rezonancí plodných let smrkových lesů proudí mračna pylových zrn mezi rozmnožovacími orgány lesních obrů. Lysá hora souloží se Smrkem, Kněhyně s Radhoštěm a dalšími tak, že žluté sémě šplíchá až do ostravských kaluží. Martin Froulík studoval u Aleše Hudečka a Jiřího Surůvky. Chodí na Lysou a žije v Ostravě. Jeho poutavě tajemná tvorba spřízněně navazuje na zdejší vrcholná léta devadesátá.

Text: Vladislav Holec – kurátor výstavy