Artalk.cz

TZ: Cena EXIT 2011 – celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice

Cena EXIT 2011 / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 7. 12. 2011 – 27. 1. 2012

Cena EXIT 2011 – celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice

Finalisté Ceny EXIT 2011:

Klára Břicháčková + Marie Štindlová, (FaVU VUT Brno)

Petra Filipovská (FU OU Ostrava)

Vojtěch Fröhlich (AVU Praha)

Jakub Geltner (AVU Praha)

Miroslav Hašek (FUD UJEP, Ústí nad Labem)

Stanislava Karbušická (FUD UJEP, Ústí nad Labem)

Václav Kopecký (VŠUP Praha)

Olga Alia Krulišová + Jana Mořkovská (FUD UJEP, Ústí nad Labem)

Ján Valík (AVU Praha)

Slavnostní ceremoniál k otevření výstavy spojený s vyhlášením vítěze a představením katalogu proběhne ve středu 14. prosince od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (budova SCHIFR-AC, s. r. o. v areálu bývalé Severočeské armaturky, Jateční 1588/49, Ústí nad Labem)

Termín výstavy: 7. 12. 2011 – 27. 1. 2012

Otevírací hodiny GEF: Úterý – Pátek / 10 – 13, 14 – 18 hodin

Sobota / 10 – 14 hodin

Galerie Emila Filly bude uzavřena od 24. prosince 2011 do 2. ledna 2012

O Ceně EXIT

Celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále; první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol, motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů. Výtvarné umění se svými projekty dle aktuálního harmonogramu. Přihlášené projekty hodnotí odborná komise, složená ze šestice zástupců českých vysokých uměleckých škol (AVU Praha, VŠUP Praha, FaVU VUT Brno, FU OU Ostrava, FUD UJEP Ústí nad Labem, FMK UTB Zlín, FUA TU Liberec, FAMU Praha, UUD ZČU Plzeň) a je dále doplněna o tři zahraniční odborníky (kurátory, galeristy, umělce). Odborná komise zasedá ve dvou termínech; v prvním kole vybírá z přihlášených projektů zpravidla 7 až 9 finalistů, kteří svoje projekty realizují v rámci společné výstavy. Vítěz soutěže je zvolen při druhém zasedání komise. Ta jej vybírá na základě zhlédnutí vystavených děl. Předmětem soutěže se tak nestává pouze teoretický koncept díla, ale především jeho finální realizace, která by měla dostát vlastní autorské myšlence. Soutěž je otevřená všem formám, strategiím a médiím současného vizuálního umění (klasická výtvarná média, prostorová tvorba, performativní akční tvorba, nová média, fotografie atd.). Komise zohledňuje především celkovou vnitřní koherenci soutěžních projektů, schopnost obhájit se v současné umělecké produkci, adekvátnost materiálního, technologického i myšlenkového uchopení díla ve vztahu k prostoru, pro který je určen, ale i socializační a komunikační kvality díla. Finálním záměrem Ceny EXIT je možnost realizace projektů finalistů v prostoru prestižní výstavní instituce Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíc Kč.

V rámci závěrečné přehlídky finalistů je kladen důraz na podporu studentské soutěživosti, dynamičnosti a přirozené akčnosti. Finalisté se musí vyrovnat s konkrétním profesionálním galerijním prostorem, musí komunikovat navzájem a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a výstavy zdůrazňují dialog, mnohotvárnost a konfrontaci. Vytváří se tak živá a různorodá platforma informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a prioritách na českých vysokých uměleckých školách.

Komise Ceny EXIT 2011:

Tomáš Vaněk – AVU Praha

Jiří Kovanda – FUD UJEP Ústí nad Labem; AVU Praha

Milena Dopitová – VŠUP Praha

Martin Zet – FaVU VUT Brno

Michal Kalhous – FU OU Ostrava

Dušan Záhoranský – MeetFactory Praha

Andrea Domesle – kurátorka (CH)

Dorothee Bienert – nezávislá kurátorka, Berlin (GER)

Iduna Böhning – galeristka, Drážďany (GER)

Cenu EXIT 2011 pořádá:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Výstavu finalistů pořádají a podporují:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Interní grantová agentura Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ministerstvo kultury ČR

Město Ústí nad Labem

 

Výstava finalistů Ceny EXIT 2011 a vydání publikace Cena EXIT 2011 získaly podporu z Rozvojového projektu Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje, jehož řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt Cena EXIT 2001 získal podporu z programu Interní grantové agentury pro stimulaci umělecké činnosti na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

www.fud.ujep.cz/exit

www.gef.cz