Artalk.cz

TZ: Jiří Balcar

Jiří Balcar / Grafické dílo z let 1965 – 1968 / České centrum / Berlín / do 15. 9. 2011 

JIŘÍ BALCAR: GRAFICKÉ DÍLO Z LET 1965-1968

Soukromá sbírka Američanky Mary Slanton Randhawy s grafickými díly Jiřího Balcara z let 1965 až 1968 se po více než třiceti letech vrací přes České centrum Berlín do Evropy. Výstava 18 grafických listů Balcarových grafik z let 1965 až 1968 se v berlínském Českém centru koná do 15. září 2011. Mezi vystavenými díly jsou Balcarova klíčová díla z tohoto období jako například Volný podnájem, Nedělní odpoledne a Těžko popsatelná společnost z roku 1966 či Večírek z roku 1967-1968.

Malíř a grafik Jiří Balcar (1929-1968) patří mezi pregnantní osobnosti českého poválečného umění. Koncem padesátých let byl jedním z k průkopníků nové vlny české abstraktní malby. Začátkem šedesátých let vytvořil abstraktní obrazy, grafiky a kresby s typografickými a rukopisnými znaky jako symboly nepřehlednosti každodenní reality. V následujících letech se Balcarovo dílo dále redukovalo na monochromní, tmavé obrazy s pastózně nanesenou barvou. Ve svých grafikách z let 1965 až 1968 pak reflektoval impulzy amerického pop-artu a evropské nové figurace. Od roku 1963 pracoval Jiří Balcar u Černého divadla. V roce 1964 následovalo čtyřměsíční pracovní stipendium v USA. Po svém návratu do Evropy se Balcar věnoval výlučně své tvorbě. Intenzivně maloval, cestoval a vystavoval. Balcar v tomto období několikrát pobýval v Kodani a v Berlíně, kde koncem roku 1965 zahájil v Galerii Haus am Lützowplatz výstavu svého aktuálního díla. Následovaly samostatné výstavy ve Špálově galerii v Praze, v Internationales Künstlerklub ve Vídni, v Oblastní galerii v Liberci, v Galerii Kettner v Kielu či v Galerii am Berg ve Stuttgartu. Mezi léty 1965 a 1968 se Balcar podílel i na nesčetných skupinových výstavách jako například ve Folkwang-Museu v Essenu, v Akademie der Künste v Berlíně, v Stedelijk Muzeu v Amsterdamu, ale také v Bochumi, Stuttgartu, Kielu, Ljubljaně, Mexico City či Sao Paulu. Jiří Balcar zemřel 28. srpna 1968 při autonehodě v Praze.

„… je to okouzlující společník, má vtip a šarm“ napsala o Jiřím Balcarovi v roce 1967 kunsthistorička Ludmila Vachtová. Jiří Balcar rád diskutoval a pobýval ve společnosti lidí. Téma moderního člověka podílejícího se na společenském životě si zvolil i jako ústřední motiv svého grafického díla mezi lety 1965 a 1968. Balcar zde zobrazil lidskou postavu jako siluetu, jednoduchou obrysovou linii vyplňoval bílou, černou nebo šedou plochou. Lidé v jeho podání nenesou žádné individuální znaky, jsou to anonymní bytosti. Jsou jako ze světa módy a reklamy, působí elegantně, vzdělaně, kultivovaně.

U některých vnímáme jejich silnou prezenci, někteří působí distancovaně, jiní jsou pohrouženi v myšlenkách či působí prázdně a osamoceně. Balcar zde nahlíží pod povrch společnosti, ukazuje rozpolcenost moderního člověka, jeho vnitřní balancování ve světě stále rostoucí anonymity. Balcarův způsob reflexe moderní společnosti neztratil přitom nic na své síle a oslovuje nás svou aktuálností.

OTEVÍRACÍ DOBA

Do čtvrtka, 15.9.2011

Po předchozí telefonické domluvě, T: +49-30-208 25 92.

 

České centrum Berlín

Katharina Meyer, PR

E: meyer@berlin.czech.cz