Artalk.cz

TZ: Symposium Reclaim Happiness: Opposing Systems

Maja a Reuben Fowkes, Tamás St. Auby, Miklós Haraszti, Fedor Blaščák, Adam Chodzko, Franco Bifo Berardi, Jiří Skála, Katarina Šević, Péter Szabó, Csaba Nemes, Siniša Labrović / Reclaim Happiness: Opposing Systems / tranzitdisplay / Praha / 24. 5. 2011, 13 – 17h 

Reclaim Happiness: Opposing Systems

úterý 24.5. 13:00 – 17:00

tranzitdisplay

kurátoři Maja a Reuben Fowkes

www.translocal.org

Symposium Reclaim Happiness: Opposing Systems uvažuje o východoevropském socialismu a postkomunistickém kapitalismu jako o protikladných systémech a zkoumá taktiky volené umělci, disidenty a sociálními aktivisty za účelem jejich obejití, úniku nebo odporu proti nim. Mezi otázky, jimž bude věnována pozornost, patří i to, jak byla v dobách socialismu propojena umělecká avantgarda a politický disent, a to zvláště v důsledku protestních hnutí z roku 1968. Obecněji pak to, jak kapitalistická byla realita systému, levicovými disidenty pohrdavě označovaného jako „reálný socialismus“, a to především v oblasti ekonomické a pracovní praxe. Z hlediska opozice vůči systému se symposium zaměří na vynalézavé metody běžného odporu proti totalitarismu v politice i společnosti a vykořisťovatelské podmínky na pracovišti. Proč skrytá historie opozice vůči socialistickému systému nepřestává fascinovat a jakým způsobem se současní umělci snažili zachránit skrytou zkušenost odporu? Existuje snad ve východní Evropě nevyužitá opoziční energie? A pokud ano, lze ji znovu nastartovat?

PROGRAM

13.00 Maja a Reuben Fowkes (translocal.org), ‘New Left East, Socialism as (if) it really existed’

13.25 Tamás St.Auby (umělec, Budapešť, HU) a Miklós Haraszti (spisovatel) diskutují o umění, disidentství, poezii, práci a volném čase v době socialismu

13.55 Fedor Blaščák (filosof, Brastislava, SK) ‘If the enemy is a clear cut, a stroke can be strong’

14.20 Adam Chodzko (umělec, UK) úvod k The Pickers

14.45 přestávka

15.15 Franco Bifo Berardi (filosof, IT)

15.45 Jiří Skála (umělec, Praha, CZ) představení projektu Jedna skupina předmětů (2011)

16.10 Kulatý stůl s umělci účastnícís se projektu Loophole to Happiness/ Škvíra ke štěstí: Katarina Šević, Péter Szabó, Csaba Nemes a Siniša Labrović.

16.45 Projekce filmu Tamáse St.Aubyho: Centaur (1973-5)

17.30 konec

sympozium bude vedeno v anglickém jazyce, netlumočeno

vstup volný

Účastníci sympozia jsou srdečně zváni na VERNISÁŽ VÝSTAVY Škvíra ke štěstí (kurátoři Maja a Reuben Fowkes – translocal.org) v Centru pro současné umění Futura, která navazuje na sympozium a začíná v 18:00.

FUTURA, Holečkova 49, 150 00 Praha 5

www.futuraproject.cz

Výstavní projekt Škvíra ke štěstí vyhledává a prozkoumává osvobozující škvíry, které existují na hranicích represivních sociálních systémů od východoevropského pojetí komunismu až po globální kapitalismus. Tváří v tvář dokonalým strategiím, jak absorbovat kritiku a systematickou mobilizaci vlastní kreativity, sociability a sentimentu pro ekonomické cíle, projekt vyhledává nové způsoby rezistence, která narušuje nekonečný útlak produkce. Výchozím bodem výstavy je inspirace inovativními strategiemi dělnického odporu využívanými za dob komunismu pro čerstvé pokusy představit si jiné alternativy, lokalizovat únikové cesty a především narušit hladký povrch současného neo-liberálního kapitalistického pořádku. Zúčastnění umělci: Zbyněk Baladrán, Adam Chodzko, Petra Feriancova, Siniša Labrović, Ciprian Muresan, Csaba Nemes, Nada Prlja, Janek Simon, Péter Szabó a Katarina Šević.

Více informací o projektu: www.translocal.org/loophole

Partneři projektu:

Trafo gallery, Muzeum Sztuki, amt_project, Futura, translocal.org, tranzitdisplay

Projekt podpořili:

European Cultural Foundation, Visegrádský fond

—-

tranzitdisplay

otevírací doba út-ne 12:00 – 18:00

Dittrichova 9/337, Praha 2

www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz

hlavní partner ERSTE Foundation

podpora Česká spořitelna a.s., Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2

mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník, Rádio 1