Artalk.cz

TZ: Tomáš Skalík, Jan Steklík

Tomáš Skalík, Jan Steklík / Školská 28 / Praha /27. 4. – 26. 5. 2010

Výstava, kurátorsky připravená Martinem Klimešem z opavského sdružení Bludný ká men je setkáním umělců, kteří se protkávají uměleckými východisky i tvůrčími přístupy, i když je dělí zkušenost rozdílné generační příslušnosti. Autoři představí ve Školské první z připravované řady společných akcí v rámci projektu „Double Duel“. Vyjde najevo, kdo je kdo a co je co. Autoři si předem ujednali a stanovili několik pravidel tvorby, zvolili materiál a shodli se na tom, že výsledek musí za jakýchkoli okolností dopadnout dobře. Pro Tomáše Skalíka a Jana Steklíka pak bude tato instalace východiskem jejich dalšího společného dějství.

V prostoru galerie proběhne během vernisáže happening obou autorů, jeho výsledkem se stane instalace. Při zahájení budou oba autoři „nachystáni“ v prostoru galerie a vybaveni klubkem provázku a sáčkem s háčky na ručníky…

Název plánovaného projektu „Double duel“ naznačuje skutečnost, že oba aktéři= Steklík a Skalík jsou výrazné osobnosti, na první pohled rozdílné povahy, s rozdílnými přístupy k tv orbě s jinými východisky, avšak spojené jistým smyslem pro humor a zvláštní poetikou.

Jan Steklík (nar. 1938) je od 60. let výraznou osobností české, moravské a slezské výtvarné scény. Začal pracovat na přelomu 50. a 60. let pod vlivem informelu, k němuž ale přistupoval zcela odlišně od převládajícího proudu. Narozdíl od existenciální úzkosti a společenské vypjatosti přichází Steklík s nezvyklým humorem, odlehčením a hrou. Společně s Karlem Neprašem byl tři desetiletí ředitelem Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu. Jeho práce nese rysy lyrického konceptuálního umění, je autorem akcí počítajících s účastí diváků, akcí v přírodě, nápaditých instalací, kreseb, koláží, objektů. Tvorbu Jana Steklíka můžeme také interpretovat jako svébytnou českou paralelu estetiky a poetiky skupiny Fluxus.

Tomáš Skalík (nar. 1978) se již několik let profiluje jako autor prací kladoucích důraz na interaktivní vymezování prostoru a zapojení diváka nejen do tvorby, al e často také přímo do existence díla. Danou problematiku zkoumá různými postupy – geometrickým útvarem, měřítkem lidské postavy, proporcí interiéru či formátem uměleckých děl jiných autorů. Charakteristický je konceptuální přístup, minimální geometrické prostorové formy, síť souvislostí v kontextu aktuální tvorby jiných autorů, dějin umění, filozofie. Autor vše tvoří s nadhledem, naprosto vážně, žertem.

19.května od 18:00 autorský večer o konceptech a východiscích obou autorů