Otis Laubert v Nových Zámkoch

Otis Laubert / Voľným krokom kumštom / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Nové Zámky / 8. 12. – 21. 1. 2017

23 22b 21 20 18 15 14 121 112 92 3 41 51 8 8b

foto: archiv Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch