Artalk.cz

TS: Monika a Ľubo Stacho v Považskej galérii umenia

Monika a Ľubo Stacho: Sakrálne príbehy / Kurátori: Peter Megyeši, Peter Salner / Považská galéria umenia, Žilina / 23. 9. 2022 – 5. 11. 2022

SAKRÁLNE PRÍBEHY 

Otvorenie: štvrtok 22. septembra 2022 o 17.00 hod

Trvanie: 23. 9. 2022 – 5. 11. 2022 

Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí

Kurátori: Peter Megyeši, Peter Salner 

Dizajn výstavy: Pavel Choma

Autorská dvojica Ľubo a Monika Stacho výstavou voľne nadväzuje na projekt Dva domy jedného Pána z rokov 2008-2010, pričom sa vedome zameriavajú na chrámy, ktoré neboli zachytené v spomínanom projekte.

Ľudstvo vždy hľadalo a nachádzalo rôzne cesty k Bohu. Zámerom projektu je priblížiť divákom vizuálny jazyk týchto jedinečných stánkov, ukázať aspoň časť duchovného a umeleckého bohatstva viery, ktoré do nich stavitelia vložili. Projekt Sakrálne príbehy sú vlastne fotograficky zachytené artefakty, ktoré nás presahujú a s ktorými sa ľudia snažili rôzne vyrovnať. V dávnejšej minulosti, keď ešte myšlienky Biblie neboli šírené kníhtlačou, práve románsko-gotické kostoly, prostredníctvom monumentálnych nástenných malieb prerozprávali a zvečnili Starý a Nový zákon /Biblia Pauperum/. Vtedajší umelci cez ikonografiu malieb približovali ľuďom v príbehoch starozákonných prorokoch Abraháma – praotca viery, Izáka, Jákoba, Mojžiša a ďalších až ku Kristovi a evanjelistom. Okrem kostolov predstavujú aj príbehy niektorých synagóg, ktoré sú vyzdobené  len abstraktnou, ornamentálnou výzdobou, ktorá vychádza z príkazu Tóry nezobrazovať podobu B-ha svojho. Abstraktný dekór zároveň nerozptyľuje pozornosť veriacich. Autori podklady k projektu čerpali štúdiom historických faktov, virtuálnym putovaním po Slovensku ale hlavne fyzickou návštevou vybratých chrámov. Čítanie týchto príbehov je závislé od miery vedomostí a empatie divákov. Celý projekt je rozdelený do šiestich kapitol: Minulosť, Rituály, Kultúra, Konzum, Smútok a Krása.

Projekt začína pri megalitickej svätyni v Holíči a pokračuje cez chrámy rôznych prúdov kresťanstva a židovské synagógy, až do súčasnosti. Vizuálnou skratkou tlmočia niektoré historické udalosti od príchodu kresťanstva, cez  vznik chrámov v románskom slohu, neskôr v gotickom a ďalších. Projekt zachytáva aj gréckokatolícke kostoly východného rítu, ktoré sa nachádzajú na hranici medzi európskou západnou  kultúrou a východnou Byzanciou. Zničenie židovskej komunity počas holokaustu spôsobilo aj následné devastácie a zbúranie viacerých synagóg, ale aj v prípade mnohých zachovaných sa ich funkcie diametrálne zmenili. V prípade súčasných rekonštrukcií sa pred návštevníkmi objavuje krása ich múrov a stien, absentujú však tí, pre ktorých boli tieto stavby určené. Stávajú sa miestnymi kultúrnymi centrami, neslúžia však na bohoslužby a komunikáciu veriacich s B-hom.

Po drevených synagógach zo stredoveku už na Slovensku nenájdeme žiadnu stopu, ale ako najstaršiu zachovanú zmienku o židovských chrámoch sa nám podarilo zachytiť v Bratislave gotický portál zo synagógy z roku 1335, ktorý je súčasťou dnešnej Kaplnky Božieho tela. 

41 obrazov projektu je realizovaná v monumentálnej podobe farebnou  tlačou na plátno, rozmerov 150 x 100 cm. Tieto veľké tlače sú doplnené  fotografiami formátu  A4, ktoré prostredníctvom detailov približujú osudy chrámov. Zvláštnu skupinu tvoria Zbúrané synagógy z kapitoly Smútok. Autori nasnímali súčasný stav miest, kde pôvodne stáli synagógy a doplnili ich do diptychu ako tieto synagógy vyzerali.

Zatiaľ, čo starostlivosť o kresťanské kostoly sa kontinuitne dedila z generácie na generáciu, u synagóg po holokauste na dlhú dobu vypadli celé komunity, ktoré mohli tieto stánky zveľaďovať a posúvať do budúcnosti. 

Tvorbu diel výstavy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *