Artalk.cz

TZ: Alannah Robins v Altánu Klamovka

Alannah Robins / Spatřit / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 7.9. – 9.11. 2022

Pozorováním přírody můžeme dojít k hluboké transcendenci, ve které pocítíme jisté kořeny a pokoru k tomu, co nás překračuje.

Irská umělkyně Alannah Robins přichází k tématu tradice v rámci absolutního ponoření se do přírody. Klade důraz na médium kresby a světlo. V instalacích akcentuje transcendentální filosofický moment vztažený k přírodě, kterou pozoruje a vnímá. Fascinuje ji metamorfóza, jako jistý druh splynutí s přírodou, protože proměny jsou přírodě vlastní. Samotnou metamorfózu často spojuje s Ovidiovými proměnami, kdy dochází k umlčení lidí proměnou ve stromy/rostliny/ptáky jako druh odplaty a umlčení. Autorka poukazuje na podobnost v rámci kolonizace národů, kdy k jejich vykořenění se potlačoval jejich rodný jazyk a došlo k jistému umlčení jejich kořenů. Transcendenci autorka však také dává do kontextu výkladu francouzského filosofa Maurice Merleau-Pontyho, který ve 20. století zdůraznil význam lidské tělesnosti.

Pro Altán Klamovka tento filozofický odkaz posouvá k americkému filozofu a ekologovi Davidu Abramovi, který poukazuje, že lze se posunout z našich hlav tedy rozumu do našeho přirozeného prostředí a vnímat tělem vráceným do smyslového světa.[1] Další inspirací se pro site-specific instalaci pro altán stal spisovatel, umělec a mytolog Martin Shaw z Jižní Koreje, který poukazuje na rozdíl mezi viděním, kdy posuzujme jen fakta věcí a spatřením, které probouzí zvídavost a budování příběhů.[2] Právě zvolený název instalace Behold (Spatřit) otevírá prostor pro spatření zázračného a vydávání svědectví o tomto spatření. Kresba a práce se světlem se Alannah Robins staly výchozími bodem pro instalaci, kdy se autorka ponořila do přírodního světa nejen blízkého okolí galerie umístěné v městském parku a vytvořila dílo, které diváky pohlcuje a vrací k pocitu zakořenění k zemi, jako symbolu stvoření a jistého uzdravení v rámci probíhající klimatické změny.

Alannah Robins je irskou intermediální umělkyní, která vystudovala National College of Art and Design v Dublinu. Je zakladatelkou a uměleckou ředitelkou Interface, studia a rezidenčního programu v Connemaře v Irsku. Interface nabízí umělcům příležitosti prozkoumat průniky mezi vědou a uměním. Alananh Robins působí v Irsku a Švédsku. Zaměřuje se na svět mytologie, kdy se nechává pohltit svým okolím.

 

V roce 2022 se kurátorský záměr v Altánu Klamovka vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost, zklidnění mysli, minimalizace jako životní styl a návrat k tradici. Proběhnou čtyři výstavy s delším trváním a s propracovanější dokumentací se zacílením na současnou kresbu s přesahy a site-specific projekty založené na spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. V první polovině roku se představila česká textilní designérka Alice Klouzková a litevská vizuální umělkyně Marija Griniuk. V květnu jsme se prezentovali na mezinárodní přehlídce Supermarket Art Fair ve Stockholmu. Podzimní sezónu zahajuje irská umělkyně Alannah Robins. Závěrem roku bude prezentována mezinárodní přehlídka autorského plakátu 12th Virtual Biennale Prague na téma tradice.

Lenka Sýkorová

[1] http://wildethics.org/essay/merleau-ponty-and-the-voice-of-the-earth/

[2] https://emergencemagazine.org/essay/navigating-the-mysteries/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *