Artalk.cz

do 10. 8. / Open call pro teoretiky* se zájmem o performance

Open call pro teoretiky* se zájmem o performance, do 10. 8. 2022

SPA: PRESSKEMP NAHÝCH FOREM

Presskemp nahých forem (PKNAF) je společným zájmem Festivalu nahých forem (FNAF) a Studia Performance Art (SPA) kultivovat teoretickou a novinářskou reflexi média performance artu.

Vybraní účastníci* budou po dobu festivalu (9.–11. září 2022) sdílet prostor, vědomosti, zkušenosti s psaním a navštěvovat jednotlivé performance. Jejich diskuze budou facilitovány Antonínem Brindou, kurátorem SPA a doplňovány o konverzace s mezinárodními i lokálními teoretiky* přítomnými na festivalu (např. Lukasz Guzek) a participujícími umělci*. Výsledkem PKNAFu budou texty, které mohou být případně otištěné v některém z partnerských médií (např. Taneční zóna).

Cítíme, že v lokálním mediálním prostoru je velký nedostatek aktérů*, kteří by se performance artem zabývali, recenzovali jednotlivé události a sledovali dění, kterého se účastní stále více umělců*, festivalů, kurátorů v širším časovém horizontu.

Naše spolupráce vychází z uvědomění, že performance art se často může zdát nesrozumitelný, těžko uchopitelný a nepřístupný. Cítíme odpovědnost za kultivaci ekosystému, v němž operujeme. Skrze Press Kemp Nahých forem chceme nabídnout prostor, finanční prostředky a 8. ročník FNAFu jako případovou studii čtyřem teoretikům*, novinářům*, publicistům*, aby mohli proniknout do média performance artu. K principům, na kterých si zakládá, jeho estetikám, kontextům i hlubšímu společensko-politicko-kulturnímu rozměru jednotlivých děl a praxí.

HARMONOGRAM

10. 8.           uzávěrka open callu
1. 9.              společné online setkání všech účastníků* kempu a organizátorů SPA a FNAF a plánování průběhu Kempu
9. 9.             úvodní setkání FNAFu
10.–11. 9.    vlastní program FNAFu

PODMÍNKY

– všem účastníkům* bude hrazen jednorázový honorář 5.000,-
– festivalový catering

 

Kontaktní údaje:

Lenka Klodová, Antonín Brinda

festivalfnaf@gmail.com / +420 603 499 393
_______________

Studio Performance Art je cyklus událostí produkovaných Studiem ALTA, jehož záměrem je proplétat dlouhodobou a kontinuálně fungující strukturu, která by po boku pravidelných festivalů a pop-up eventů, vytvářela možnost prezentovat tvůrce a tvůrkyně pohybující se v médiu performance artu a jeho různorodých podobách.

Pro druhý ročník cyklu s názvem Being Many (stát-se-mnohými) se kurátoři SPA, Petr Dlouhý a Antonín Brinda, rozhodli hledat strategie symbiotických spoluprací s dalšími čtyřmi aktéry* působícími na scéně, nejednat jako izolované jednotky, ale naopak hledat taková spojení, která umožní vzájemnou podporu ve stále prekarizovanějším sektoru umění.

Festival nahých forem je monotématický, mezinárodní a multižánrový festival, zkoumající práci s nahotou v současném živém umění.

Festival byl založen v roce 2015.

Základní osu festivalu tvoří série autorských performancí pozvaných umělců* ve dvou dnech programu. Za sedm ročníků svého trvání FNAF hostil vedle 32 českých performerů* i 68 umělců* z 18ti zemí. Ústřední médium umělecké performance podle aktuálních možností doplňujeme i o teoretickou perspektivu – ve formátu minikonference uvádíme příspěvky sociologů, kunsthistoriků a dalších odborníků ve snaze naznačit další možné perspektivy náhledu na naše centrální téma lidské nahoty a její percepce.

Jednotlivé ročníky FNAFu jsou tematicky zarámováné. Centrálním tématem 8. ročníku bude Nahota jako politické gesto.

Festival ve svém průběhu proběhl ve třech lokacích (areál Perla ve Vraném nad Vltavou, Karlín Studios a aktuálně Altenburg 1968). Součástí FNAFu  je i letní rezidenční pobyt v Nové Perle v Kyjově u Krásné Lípy a “exportní” verze festivalu, která se odehrává ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Gdaňsku.

www.altart.cz www.fnaf.fun
__
* hvězdičkou označujeme u rodově ohebných slov zastoupení všech genderů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *