Artalk.cz

TS: Otvorenie výstavy COČ

Luki Essender, Èv Van Hettmer, Ondřej Houšťava, Tamara Kametani, Viktorie Langer / Cena Oskára Čepana 2021 / kurátori: Lucia Gavulová, Jen Kratochvil / Kunsthalle Bratislava, Bratislava / 25. 11. 2021 – 18. 01. 2022

Pozývame vás na otvorenie výstavy nominovaných umelcov a umelkýň na ocenenie

Cena Oskára Čepana 2021

Luki Essender
Èv Van Hettmer
Ondřej Houšťava
Tamara Kametani
Viktorie Langer

Vo štvrtok, 25. 11. 2021 o 18:00 hod. v Kunsthalle Bratislava (Nám. SNP 12)
Koncom apríla vybrala medzinárodná odborná porota do finále 26. ročníka Ceny Oskára Čepana 2021 Luki Essendera (1995), Èv van Hettmer (1987), Ondřeje Houšťavu (1995), Tamaru Kametani (1988) a Viktorii Langer (1988), piatich umelcov a umelkyne s rôznorodými tvorivými prístupmi, trefne reflektujúcimi aktuálne geopolitické a spoločenské otázky, určujúce aké kontexty spoluutvárajú našu realitu. O ich výbere rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení Kathrin Bentele (Kunstverein Rheinlande und Westfalen), Sören Grammel (nezávislý kurátor), Edith Jeřábková (Institute úzkosti, PLATO Ostrava), Margot Norton (New Museum) a Jan Verwoert (Oslo National Academy of the Arts), ktorá vyberala spomedzi 42 prihlásených vizuálnych umelcov a umelkýň do tohto ročníka. O držiteľovi/držiteľke ocenenia rozhodnú 9. decembra v Kunsthalle Bratislava.
Kurátormi výstavy aktuálneho ročníka sú Lucia Gavulová a Jen Kratochvil.
Jen Kratochvil: „Letošní výběr finalistů COČ nabízí extrémně silný a trefný politický statement. Takový, který plodně spájí odkaz ke globálním problémům sdíleného “tady a teď” a zároveň nabízí přesnou kritickou reakci na lokální politické klima. Témata jako přehodnocení a nové čtení historie, zvažování dopadů pandemie s důrazem na rozkvět konspiračního smýšlení způsobený eskalovaným kontaktem individua se záhyby internetového prostoru, etablování pozice a diskurzu genderové fluidity nebo dekonstrukce mýtů o binárním čtení genderu, to vše otevírá pro diváky nesmírný potenciál myšlení. A to jak prověřeného a poučeného, tak i nového, skýtajícího produktivní dialog a pluralitu názorů.“
Laureát/laureátka Ceny Oskára Čepana 2021 bude vyhlásený/á vo štvrtok, 09. 12. 2021 v rámci slávnostného ceremoniálu v Kunsthalle Bratislava, so začiatkom o 18:00 hod.
Držiteľ/držiteľka Ceny Oskára Čepana získava finančnú odmenu, rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku (USA) a samostatnú výstavu, vydanie publikácie alebo možnosť zrealizovať iný projekt na Slovensku.
Výstavu realizuje tím Ceny Oskára Čepana v úzkej spolupráci s tímom Kunsthalle Bratislava. Potrvá do 18. 01. 2022.
Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v nej nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia s podporou americkej nadácie Trust for Mutual Understanding, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. V roku 2018 sa spoluorganizátorom projektu stala platforma na podporu súčasného umenia collective, ktorá projekt nezištne podporuje štvrtým rokom. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.
Oskár Čepan (1925-1992) bol vyhraneným kritikom a teoretikom výtvarného umenia so širokým záberom a prenikavým rozhľadom, erudovaným autorom textov o súdobom slovenskom výtvarnom umení, filozofom a historikom. V slovenskom dejepise výtvarného umenia dvadsiateho storočia mal zásadné postavenie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *