Artalk.cz

TZ: David Fesl a Sláva Sobotovičová v POP-UP Galerii AVU

David Fesl, Sláva Sobotovičová / V jakém tónu mluvit o bezdětnosti? / kurátorka: Pavlína Morganová / POP-UP Galerie AVU / Praha / 17. 7. – 14. 8. 2021

Výstava a online esej umělecké dvojice Davida Fesla a Slávy Sobotovičové se pokouší nalézt vztah mezi fenoménem bezdětnosti a lidskou kreativitou. Autoři zkoumají téma z několika kritických perspektiv a hledají odpověď na otázku, v jakém tónu o bezdětnosti mluvit v dnešním paradigmatu. Vnímají jej jako hodnotu s dlouhou a hrdou tradicí, která žije vedle našeho dosavadního poznání nepovšimnuta. Na výtvarné scéně je toto téma přítomné skrze životy řady umělců a umělkyň. Často bývá vnímáno jako tabu či absence, nikoliv jako téma samotné, a proto bylo doposud v domácím i mezinárodním kontextu nedostatečně reflektováno.

Kurátorského vedení se ujala prorektorka Akademie výtvarných umění v Praze Pavlína Morganová.

Online esej je volně přístupná v textové i audio podobě na webových stránkách obezdetnosti.online. Vedle tématu bezdětnosti také sugestivně vykresluje, co si lze představit pod pojmem tvůrčí proces a naznačuje různorodost metodiky a podmínek, ve kterých umělecké dílo vzniká. Vyjadřuje se jak k obecným otázkám důležitosti kultury v současném světě, který kreativitu podrobuje stále obtížnějším zkouškám ale také intimnějším otázkám. Čtenář a posluchač se například dozví o tabuizovaných zákoutích tvoření, mimojiné jak přijmout neúspěch, chudobu, osamělost či frustraci z úspěchu druhých. Součástí eseje je 75 hesel a citátů od tvůrců z oblasti filmu, literatury, výtvarného umění, hudby, filozofie, náboženství, lingvistiky a přidružených humanitních oborů, které se k tématu bezdětnosti a tvůrčí činnosti v minulosti fragmentárně vyjádřili. Mezi citované autory patří spisovatelka Virginia Woolf, umělkyně Kateřina Šedá, antropolog Claude Lévi-Strauss, kurátor Chris Sharp, aktivistka Fran Lebowitz, historička náboženství Elaine Pagels, filozofka Oxana Timofeeva, umělec Jeremy Shaw, bioložka a historička Donna Haraway, filmový režisér Paolo Sorrentino a další.

Výstava se odehraje ve fyzickém prostoru POP-UP galerie AVU na Žižkově a divákům dovolí nahlédnout do archivu autorské dvojice. Autoři se poprvé rozhodli neprezentovat jako jedna umělecká entita, ale představí své rozdílné umělecké praxe vedle sebe. Premiérově vystaví na jednom místě kolekci děl, jež postupně vznikala v posledních 15 letech. Podoba výstavy se vymezuje vůči generování stále nových artefaktů pro výstavní instituce a je komentářem k postojům, podle kterých bychom se neměli spokojovat se silnými gesty, ale cíleně hledat gesta takzvaně slabá. Dokazuje, že i dva umělci s velmi rozdílnými východisky, kteří jsou navíc generačně vzdáleni, mohou spolupracovat a spolutvořit.

Vizuální podoba výstavy byla vyvinuta společně s umělkyněmi Danielou a Lindou Dostálkovými a připomíná prostředí zastaralé počítačové hry, která v online eseji figuruje v jedné z citovaných metafor.

Hodnotnou součástí projektu je mezigenerační spolupráce umělecké dvojice a spolupráce mezi Akademií výtvarných umění v Praze a jejími absolventy. David Fesl absolvoval v roce 2020 a Sláva Sobotovičová v roce 1997.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *