Artalk.cz

Bonaventura Ndikung bude ředitelem Haus der Kulturen der Welt

Novým ředitelem významné berlínské instituce Haus der Kulturen der Welt (HKW) se stane Bonaventura Soh Bejeng Ndikung (1977), zakladatel a dlouhodobý umělecký ředitel respektované SAVVY Contemporary. Původem kamerunský kurátor a teoretik žijící v Německu se dlouhodobě věnuje otázce postkolonialismu a mezikulturnímu dialogu. Vedení galerie, která se zaměřuje na prezentaci umění mimo Evropu, převezme 1. ledna 2023 od současného ředitele a kulturního filozofa Bernda M. Scherera, který muzeum vedl od roku 2006.

Foto: Bonaventura Soh Bejang Ndikung. Zdroj: Facebookové stránky SAVVY Contemporary

Do čela instituce jej minulý týden jmenovala dozorčí rada Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB). Předsedkyně rady a ministryně kultury a médií Monika Grütters uvedla: „Jako mezinárodně vyhledávaný renomovaný kurátor a kulturní manažer je Bonaventura Ndikung pro Haus der Kulturen der Welt skvělou volbou. Díky své vynikající síti kontaktů, vědeckému vzdělání a nadšení pro umění je prakticky předurčen k dalšímu rozvoji této instituce, která je v Evropě jedinečná. Přitom může stavět na pevných základech, které založil Bernd Scherer a jeho tým.“ Ten dokázal z Haus der Kulturen der Welt vybudovat světově uznávanou instituci, která se věnuje prezentaci současného umění zaměřeného na mimoevropské kultury a společnosti a zároveň slouží jako otevřené fórum pro kritické debaty věnované v současné době především otázce dekolonializace. „Jak uchopíme současnost a její zrychlené technologické otřesy? Jak budou zítra vypadat diverzifikované společnosti? A jaké odpovědnosti v tomto procesu převezmou umění a vědy?“ stojí v základním prohlášení instituce (více zde). Odpověď na tyto otázky se snaží hledat skrze interdisciplinární výzkum a pořádání výstav, performancí i vzdělávacích projektů a do značné míry se věnuje i současné hudbě. V jednotlivých projektech se instituce věnuje dosud málo reflektovaným tématům, jako je v současnosti například dopad „vesmírného závodu“ v 60. a 70. letech na způsob vzdělávání ve výstavě Education Shock. (zde)

Bonaventura Ndikung s Haus der Kulturen der Welt sdílí podobný zájem o interdisciplinární výzkum i mimoevropské umění. V roce 1997 se do Berlína přistěhoval z Kamerunu. Získal doktorát na Heinrich Heine-Universität v Düsseldorfu v oboru lékařské biotechnologie a postdoktorát v oboru biofyziky. Ndikung stojí především za vznikem uznávané berlínské galerie SAVVY Contemporary, která od roku 2009 slouží jako otevřená umělecká platforma a laboratoř s širokým kulturním a společenským dopadem. SAVVY pořádá výstavy, podílí se na vzniku rozhlasových a archivních projektů, debat a dalších akcí věnovaných především otázkám postkolonialismu nebo také prezentaci umění mimo Evropu a Severní Ameriku. Interdisciplinárně propojuje umělce, biotechnology, kulturní historiky, antropology a další vědce z celého světa, kteří se na zkoumaná témata dívají komplexně a snaží se „osvobodit od těsného korzetu vlastní disciplíny“. (více zde) Jeden z ústředních pilířů SAVVY spatřuje Ndikung v touze experimentovat, zažívat a uvažovat s potlačením vlastního ega a snahou nabourávat kategorie kulturní diferenciace. Možnou metodu spatřuje v „praxi radikálního veselí a sdílení“.

V roce 2018 prezentovala v SAVVY Contemporary svůj film a instalaci také Barbora Kleinhamplová. Výstava Sickness Report vznikla ve spolupráci s ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karinou Kottovou. Bonaventura Ndikung byl zároveň v letech 2017–2019 členem mezinárodní odborné poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Ndikung je celosvětově známý svými kurátorskými projekty – v minulosti byl jedním z kurátorů dokumenty 14 v Athénách, uměleckým ředitelem fotografického bienále v Mali nebo v roce 2019 připravil koncepci finského pavilonu na Bienále v Benátkách. Od roku 2020 je uměleckým ředitelem přehlídky Sonsbeek (2020–2024). Vedle toho je profesorem magisterského programu prostorových strategií na berlínské Weißensee School of Art a autorem řady publikací o aspektech kulturní kritiky a kritické výstavní teorii. Za svůj přínos berlínské kultuře a společnosti obdržel v minulém roce Řád za zásluhy města Berlína.

Podle Adama Szymczyka, bývalého ředitele dokumenty, je Bonaventura Ndikung především stavitelem mostů mezi kulturami napříč kontinenty, jak mimo jiné ukazuje jeho kurátorská a teoretická praxe. Jeho příchod do Haus der Kulturen der Welt skvěle zapadá do programového směřování instituce a může jí nabídnout nové perspektivy. „Berlín je domovem občanů ze 190 zemí a tito lidé budou zásadní pro budoucí strukturování společenství světové kultury: jako cestovatelé a spolutvůrci celého komplexu, analýzy různých symetrií světa a nakonec smíření kultur,“ uvedl Ndikung ve svém prohlášení. „Velmi se těším na spolupráci s týmem HKW, mými kolegy z KBB a samozřejmě umělci, kulturními pracovníky a vědci z celého světa.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *